::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01559/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) แข่งขันกีฬาภูมิศาสตร์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pratu Chai Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 01 มิถุนายน 2566 เวลา:06:00 น.-02 มิถุนายน 2566 เวลา:01:00 น. นางมณฑา สืบจากศรี อนุมัติ
2 01558/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ศึกษาดูงาน มรภ.หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย 08 มิถุนายน 2566 เวลา:06:00 น.-10 มิถุนายน 2566 เวลา:01:00 น. นางบุณยนุช เทียบแสน อนุมัติ
3 01557/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) การอนุมัติจบ นศ. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 23 พฤษภาคม 2566 เวลา:08:00 น.-23 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางบุณยนุช เทียบแสน อนุมัติ
4 01556/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) โครงการวิจัย ศึกษาและพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการจัดการเรียนรู้ ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนท่าโขลง 26 พฤษภาคม 2566 เวลา:09:00 น.-26 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข อนุมัติ
5 01555/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครอง ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 22 พฤษภาคม 2566 เวลา:09:30 น.-22 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวญานิกา เกิดละเอียด อนุมัติ
6 01554/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2566 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
7 01553/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2567 เมธาวลัย Ruamjit Alley, Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi, Thailand 12 มิถุนายน 2566 เวลา:06:30 น.-13 มิถุนายน 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด อนุมัติ
8 01552/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 23 พฤษภาคม 2566 เวลา:06:00 น.-24 พฤษภาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1258 ถัดไป »