::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01551/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13 มิถุนายน 2567 เวลา:08:30 น.-13 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ อนุมัติ
2 01550/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ถนนพหลโยธิน ต Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 13 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-13 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ อนุมัติ
3 01549/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ อ.อรัญปีะเทศ Sa Kaeo, Thailand 12 มิถุนายน 2567 เวลา:05:00 น.-13 มิถุนายน 2567 เวลา:23:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ อนุมัติ
4 01547/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ อ.ลาดหลุดแก้ว Pathum Thani, Thailand 12 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-12 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ อนุมัติ
5 01546/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบล บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา Pathum Thani, Thailand 12 มิถุนายน 2567 เวลา:08:30 น.-12 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ อนุมัติ
6 01545/2024 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) ขนของกิจกรรมผู้นำนักศึกษา (ขอรถ 6 ล้อ) พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 21 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:00 น.-21 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ อนุมัติ
7 01544/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 11 มิถุนายน 2567 เวลา:08:30 น.-11 มิถุนายน 2567 เวลา:19:30 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ อนุมัติ
8 01543/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ อ.ลาดหลุดแก้ว Pathum Thani, Thailand 11 มิถุนายน 2567 เวลา:09:00 น.-11 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1586 ถัดไป »