::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01154/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลาดพร้าว ซอยโชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2563 เวลา:09:00 น.-04 มิถุนายน 2563 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
2 01153/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดเตรียมอาหารว่างรับรองการประชุมสภาฯ ประชาชื่น กรุงเทพ 04 มิถุนายน 2563 เวลา:09:00 น.-04 มิถุนายน 2563 เวลา:15:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
3 01152/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) คู่ความนัดคุ้มครองสิทธิ ตามหมายนัดของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๑๑๑ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 มิถุนายน 2563 เวลา:07:30 น.-10 มิถุนายน 2563 เวลา:18:00 น. นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์ อนุมัติ
4 01151/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับ-ส่งกรรมการอุทธรณ์ฯ พระราม 2 กรุงเทพ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา:11:00 น.-25 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
5 01150/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:00 น.-28 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
6 01149/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) จัดส่งเอกสารประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 กรุงเทพฯ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:00 น.-28 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
7 01148/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ชำระค่าบริการโทรศัพท์ ทีโอที ชำระค่าบริการเอไอเอส ทีโอที นวนคร 15 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:00 น.-15 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ อนุมัติ
8 01147/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ประชุม กต.ตร. สถานีตำรวจพระอินทร์ สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา 12 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:00 น.-12 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:30 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 499 ถัดไป »