::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00122/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ไปรับผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.ธีระชัย) ถึงที่ รพ.ธรรมศาสตร์ 10.30 น. ส่งกลับบ้าน 16.00 น. รพ.ธรรมศาสตร์ 20 มกราคม 2565 เวลา:10:10 น.-20 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
2 00121/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ไปส่งกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ที่กระทรวง อว ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) Thanon Si Ayutthaya, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 18 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-18 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
3 00120/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ส่งหนังสือราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ซอยชุมชนรุ่งเรือง ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มกราคม 2565 เวลา:13:40 น.-17 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นายณัฐกูล แสนทวีสุข อนุมัติ
4 00119/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) นำเอกสารให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2565 เวลา:13:00 น.-18 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
5 00118/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) รับอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต Phaholyothin Frontage Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 17 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-17 มกราคม 2565 เวลา:13:30 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา อนุมัติ
6 00117/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) รับสีน้ำมัน ศูนย์กระจายสินค้าโฮมโปร วังน้อย ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 17 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-17 มกราคม 2565 เวลา:18:14 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม อนุมัติ
7 00116/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 21 มกราคม 2565 เวลา:07:30 น.-21 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววชิราพร สมอทอง อนุมัติ
8 00115/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 20 มกราคม 2565 เวลา:07:30 น.-20 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาววชิราพร สมอทอง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 881 ถัดไป »