::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01296/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) นักกีฬาวอลเย์บอลชายหาดยื่นวีซ่า (ศูนย์วีซ่าประเทศสวิชเซอแลนด์) ประสานงานคุณสุธน จามจุรีสแควร์​ Phaya Thai Road, Pathum Wan, Bangkok, Thailand 23 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ อนุมัติ
2 01295/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) อบรม ศูนย์ฝึกอบรมวิทอรี่ 324/15 อาคารบางนาเรสซิเดนซ์ โซนบี ถ.สรรพาวุธ. แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม อนุมัติ
3 01294/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา ท่าแซะ อำเภอท่าแซะ ชุมพร ประเทศไทย 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:05:00 น.-23 กรกฎาคม 2565 เวลา:01:00 น. นายศราวุฒิ โปนา อนุมัติ
4 01293/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ฌาปนกิจศพมารดา อ.จิตติมา กอหรั่งกูล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ Bang Talat, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:12:30 น.-22 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
5 01292/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา อำเภอท่าแซะ ชุมพร ประเทศไทย 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:02:00 น.-23 กรกฎาคม 2565 เวลา:01:00 น. นายศราวุฒิ โปนา อนุมัติ
6 01291/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP :KBO) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 28 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-28 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ อนุมัติ
7 01290/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปรวมงานแสดงการเล่นดนตรีของเด็กนักเรียน รร.สาธิต ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 22 มิถุนายน 2565 เวลา:11:00 น.-22 มิถุนายน 2565 เวลา:16:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม อนุมัติ
8 01289/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่อไปรับผลการยกเลิกใบอนุญาตทำงานและผลตรวจลายนิ้วมืออาจารย์ต่างชาติ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี Ban Klang, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 23 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 976 ถัดไป »