::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02358/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) U2T Fair Central Bangna, Debaratna Road, แขวง บางนาเหนือ Bang Na, Bangkok, Thailand 09 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-09 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ อนุมัติ
2 02357/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) U2T Fair Central Bangna, Debaratna Road, แขวง บางนาเหนือ Bang Na, Bangkok, Thailand 09 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-09 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ อนุมัติ
3 02356/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) U2T Fair Central Bangna, Debaratna Road, แขวง บางนาเหนือ Bang Na, Bangkok, Thailand 08 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-08 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ อนุมัติ
4 02355/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(097-2671193) U2T Fair Central Bangna, Debaratna Road, แขวง บางนาเหนือ Bang Na, Bangkok, Thailand 08 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-08 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ อนุมัติ
5 02353/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) U2T Fair Central Bangna, Debaratna Road, แขวง บางนาเหนือ Bang Na, Bangkok, Thailand 07 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ อนุมัติ
6 02352/2022 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ๊U2T Fair Central Bangna, Debaratna Road, แขวง บางนาเหนือ Bang Na, Bangkok, Thailand 08 ตุลาคม 2565 เวลา:13:00 น.-08 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ อนุมัติ
7 02350/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับท่านอิสระที่บ้าน เวลา 09.00 น. กรุงเทพมหานคร Thailand 05 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-05 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
8 02349/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(097-2671193) เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบล ท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-15 พฤศจิกายน 2565 เวลา:00:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1062 ถัดไป »