::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01079/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ส่งพนักงานขับรถเพื่อรับรถยนต์ที่ซ่อมกลับ Toyota ประตูน้ำพระอินทร์ สาขา วังน้อย Phahonyothin Road, Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 30 มีนาคม 2563 เวลา:09:30 น.-30 มีนาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01072/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) จ่ายค่าขยะ เทศบาล near ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองท่าโขลง หมู่ที่ 12 Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 24 มีนาคม 2563 เวลา:12:00 น.-24 มีนาคม 2563 เวลา:17:00 น. นางมลิวัลย์ พลเยี่ยม ยกเลิก
3 01070/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ส่งรถซ่อมบำรุง Toyota ประตูน้ำพระอินทร์ สาขา วังน้อย Phahonyothin Road, Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 23 มีนาคม 2563 เวลา:12:00 น.-23 มีนาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01069/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซ่อมบำรุง Toyota ประตูน้ำพระอินทร์ สาขา วังน้อย Phahonyothin Road, Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 23 มีนาคม 2563 เวลา:12:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01062/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เพื่อไปนำเสนอโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 06 เมษายน 2563 เวลา:06:00 น.-07 เมษายน 2563 เวลา:22:00 น. นางเบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ยกเลิก
6 01058/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) ประชุมโครงการวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาบนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Mueang Chanthaburi District, Chanthaburi, Thailand 17 มีนาคม 2563 เวลา:20:06 น.-18 มีนาคม 2563 เวลา:00:18 น. นายนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ ยกเลิก
7 01057/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) อบรมปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัย ตลาดไท ตลาดไท ตลาดผัก คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 23 มีนาคม 2563 เวลา:10:30 น.-23 มีนาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางสาวเบญจมาศ นามณรงค์ ยกเลิก
8 01055/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) กิจกรรมอบรมจัดทำหน้ากากผ้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 22 มีนาคม 2563 เวลา:10:30 น.-22 มีนาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางสาวเบญจมาศ นามณรงค์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 366 ถัดไป »