::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00059/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ตรวจเช็ครถยนต์ ศูนย์จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 10 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-10 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00045/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับ-ส่ง รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนย์อ่างทอง Pa Ngiu, Mueang Ang Thong District, Ang Thong, Thailand 07 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-07 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสุภวรรณ วรรณสอน ยกเลิก
3 00044/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) บริการวิชาการ โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว Rahaeng, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 12 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นายอำพล เทศดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00041/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซื้อวัสดุ ตลาดไท ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 06 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-06 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00031/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ประชุม อบจ.สระแก้ว, ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 10 มกราคม 2565 เวลา:06:00 น.-10 มกราคม 2565 เวลา:22:00 น. นายอำพล เทศดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00029/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) พานักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่ถูกคัดเลือกเข้าพบผู้ว่าฯ จังหวัด ปทุมธานี Thailand 08 มกราคม 2565 เวลา:07:00 น.-08 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี ยกเลิก
7 00027/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ประชุมงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 12 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสุดาพร หงอกสิมมา ยกเลิก
8 00026/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ประชุมงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 12 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสุดาพร หงอกสิมมา ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 523 ถัดไป »