::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01251/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () เข้าร่วมเป็นเกียรติการตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคาำหรับผู้ฝึกปฏิบัติทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี 23 มิถุนายน 2565 เวลา:07:30 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวจุรีมาศ ดีอำมาตย์ ยกเลิก
2 01240/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ลงพื้นคัดเลือกและติดตามมความก้าวหน้าโครงการฯ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 25 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-25 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ยกเลิก
3 01239/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ลงพื้นคัดเลือกและติดตามมความก้าวหน้าโครงการฯ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 24 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-24 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ยกเลิก
4 01238/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ลงพื้นคัดเลือกและติดตามมความก้าวหน้าโครงการฯ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นคัดเลือกและติดตามมความก้าวหน้าโครงการฯ อำเภอวังน้ำเย็น อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 23 มิถุนายน 2565 เวลา:08:30 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ยกเลิก
5 01234/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี2565 Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 16 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-16 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01233/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี2565 Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 19 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-19 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
7 01232/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี2565 อ.ลาดหลุดแก้ว Pathum Thani, Thailand 16 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-16 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก
8 01228/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี2565 อ.บางปะอิน Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 19 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-19 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 562 ถัดไป »