::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02267/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทางจักษุแพทย์ด้านดวงตา โรงพยาบาลปทุมธานี ถนน ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว ตำบล บางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 23 กันยายน 2565 เวลา:08:30 น.-23 กันยายน 2565 เวลา:19:30 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ยกเลิก
2 02261/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ เซียร์ รังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 21 กันยายน 2565 เวลา:10:00 น.-21 กันยายน 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02250/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดหาวัสดุของคณะ 128 ถนน ลาดพร้าว แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 30 กันยายน 2565 เวลา:10:00 น.-30 กันยายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 02249/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดหาวัสดุของคณะ 128 ถนน ลาดพร้าว แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 กันยายน 2565 เวลา:10:00 น.-26 กันยายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 02238/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เพื่อเดินทางไปรับอาหารว่าง Ponmaree Bakery เมืองเอก ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 19 กันยายน 2565 เวลา:09:00 น.-19 กันยายน 2565 เวลา:13:00 น. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02234/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) บริการวิชาการ ตำบล แคออก Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 21 กันยายน 2565 เวลา:08:00 น.-21 กันยายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 02218/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดหาวัสดุของคณะ ซอย ลาดพร้าว 128/2 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 17 กันยายน 2565 เวลา:10:00 น.-17 กันยายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 02215/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน เดอะมอลล์ near ถนน งามวงศ์วาน Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 19 กันยายน 2565 เวลา:11:00 น.-19 กันยายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 596 ถัดไป »