::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01566/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Soi Itsaraphap 15, Hiranruchi, Thon Buri, Bangkok, Thailand 08 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-08 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
2 01550/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) เพื่อแสดงดนตรีในงาน สระบุรีอินเตอร์เนชั่นเนลแจ๊สเดย์ โรบินสัน ไลฟสไตล์ สระบุรี Mittraphap Road, Taling Chan, Mueang Saraburi District, Saraburi, Thailand 29 เมษายน 2562 เวลา:12:00 น.-30 เมษายน 2562 เวลา:19:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ไม่อนุมัติ
3 01549/2019 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อการแสดงดนตรี งาน สระบุรีอินเตอร์เนชั่นเนล แจ๊สเดย์ โรบินสัน ไลฟสไตล์ สระบุรี Mittraphap Road, Taling Chan, Mueang Saraburi District, Saraburi, Thailand 29 เมษายน 2562 เวลา:12:00 น.-30 เมษายน 2562 เวลา:19:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ไม่อนุมัติ
4 01535/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ไปให้หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ Thanon Samsen, Wachira Phayaban, Dusit, Bangkok, Thailand 22 พฤษภาคม 2562 เวลา:09:00 น.-22 พฤษภาคม 2562 เวลา:13:00 น. นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ ไม่อนุมัติ
5 01439/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ศึกษาดูงาน บริษัทเอฟแอนด์ เอ็นแดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ 668 หมู่ 4 สวนอุตสาหกรรม โรจนะโครงการ 2 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 28 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-28 พฤษภาคม 2562 เวลา:18:30 น. นางสาวสุภณิดา พัฒธร ไม่อนุมัติ
6 01408/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) Klang Dong, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima, Thailand 24 เมษายน 2562 เวลา:06:00 น.-24 เมษายน 2562 เวลา:18:30 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน ไม่อนุมัติ
7 01374/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ทำแผนปฏิบัติงานหน่วยงาน งานวิชาศึกษาทั่วไป ระยอง Thailand 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-17 พฤษภาคม 2562 เวลา:17:30 น. นายรัชชานนท์ มาเมือง ไม่อนุมัติ
8 01373/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ทำแผนปฏิบัติงานหน่วยงาน งานวิชาศึกษาทั่วไป ระยอง Thailand 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-17 พฤษภาคม 2562 เวลา:17:30 น. นายรัชชานนท์ มาเมือง ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 101 124 ถัดไป »