::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01283/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อศึกษาดูงานด้านโภชนาการ ครัวการบินไทย Nong Prue, Bang Phli, สมุทรปราการ Thailand 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-13 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวทวีพร พันธ์สวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
2 01277/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) โครงการส่งเสริมการจัดการเชิงผลิตภาพกิจกรรมBangkok Art Biennial 2018 สวนลุมพินี Rama IV Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok, Thailand 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ
3 01263/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถนน ราชธานี อำเภอเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย 10 มกราคม 2562 เวลา:07:00 น.-21 มกราคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
4 01217/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) อาจารย์และนักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามงานวิจัย ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-01 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวชนินทร สวณภักดี ไม่อนุมัติ
5 01194/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) กิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักงาน ป.ป.ส Thanon Din Daeng, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 24 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวศศิพร เหลืองไพฑูรย์ ไม่อนุมัติ
6 01168/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด Soi Klong Luang 17, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:15 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ไม่อนุมัติ
7 01150/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา Wang Yen, Plaeng Yao District, Chachoengsao, Thailand 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ไม่อนุมัติ
8 01147/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป »