::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03313/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) พานักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ซอย หมู่บ้านจารุณี ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา:07:00 น.-20 พฤศจิกายน 2566 เวลา:18:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ
2 03311/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) พานักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ตำบล คลองสี่ อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา:07:00 น.-12 พฤศจิกายน 2566 เวลา:19:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ
3 03310/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) แข่งกีฬาเขตการศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซอย คงธรรม ตำบล เขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ชัยนาท ประเทศไทย 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา:09:59 น.-15 พฤศจิกายน 2566 เวลา:21:30 น. นายณัฐกูล แสนทวีสุข ไม่อนุมัติ
4 03308/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) นำนักเรียนเข้ารับรางวัล Siam Singapore International School, and ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา:09:30 น.-10 พฤศจิกายน 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
5 03292/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) เข้ารับรางวัลภาษาอังกฤษ Siam Singapore International School, and ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา:09:00 น.-10 พฤศจิกายน 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
6 03291/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้ารับรางวัลภาษาอังกฤษ Siam Singapore International School, and ถนน พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา:09:00 น.-10 พฤศจิกายน 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
7 03213/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ส่งตัวนักศึกษาเข้าพบแพทย์เฉพาะทาง Samkhok Hospital, Ban Pathum, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 27 ตุลาคม 2566 เวลา:09:00 น.-27 ตุลาคม 2566 เวลา:17:00 น. นายอนันต์ อารี ไม่อนุมัติ
8 03206/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เข้าร่วมประชุม "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ครั้งที่ 26 328 ถนน ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 ตุลาคม 2566 เวลา:12:00 น.-27 ตุลาคม 2566 เวลา:20:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 124 ถัดไป »