::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00633/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ต่อ VISA นศ ต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:09:30 น.-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ
2 00622/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลท่าข้า จังหวัดชลบุรี 12 มีนาคม 2566 เวลา:05:30 น.-12 มีนาคม 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
3 00617/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชนสุขภาวะและจัดกิจกรรมในรายวิชาจิตวิทยาความผาสุก ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบล หมูสี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
4 00613/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) บริการวิชาการอบรมดนตรี โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบล ทุ่งเสลี่ยม อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:12:00 น.-20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
5 00562/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ Bang Yi Tho, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ไม่อนุมัติ
6 00561/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ Bang Yi Tho, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวธัญวรัตน์ ปิ่นทอง ไม่อนุมัติ
7 00520/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) นำนักศึกษาศึกษาดูงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอย งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:10:00 น.-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวชวาลา ละวาทิน ไม่อนุมัติ
8 00516/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร Siam Singapore International School, and, Phaya Thai Road, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:08:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 110 ถัดไป »