::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03348/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เพื่อพานักศึกษาไปจัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแสงมณี ตำบล บึงบา อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี ประเทศไทย 08 มกราคม 2564 เวลา:06:00 น.-08 มกราคม 2564 เวลา:19:00 น. นายจิรวุฒิ พงษ์โสภณ ไม่อนุมัติ
2 03343/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ประกวดนิทาน มรภ.บุรัรัมภ์ ถนน จิระ อ.ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ประเทศไทย 07 มกราคม 2564 เวลา:06:00 น.-10 มกราคม 2564 เวลา:22:00 น. นางสาวคันธรส ภาผล ไม่อนุมัติ
3 03331/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา โรงเรียนอุดมศรีวิทยา บางประอิน 18 ธันวาคม 2563 เวลา:09:00 น.-18 ธันวาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายศราวุฒิ โปนา ไม่อนุมัติ
4 03326/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เพื่อนำนักศึกษาไปนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 16 ธันวาคม 2563 เวลา:10:00 น.-16 ธันวาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี ไม่อนุมัติ
5 03311/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับ-ส่งวิทยากร คก.การวัดและประเมินผล (Assessment Tools) มจธ. ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 18 ธันวาคม 2563 เวลา:07:00 น.-18 ธันวาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
6 03304/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ประกวดนิทาน มรภ.บุรีรัมย์ 07 มกราคม 2564 เวลา:06:00 น.-10 มกราคม 2564 เวลา:22:00 น. นางสาวคันธรส ภาผล ไม่อนุมัติ
7 03294/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) แข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Jira Road, Nai Mueang, Mueang Buri Ram District, Buri Ram, Thailand 07 มกราคม 2564 เวลา:07:00 น.-10 มกราคม 2564 เวลา:00:00 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ไม่อนุมัติ
8 03249/2020 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) เพื่อประชุม/สัมมนานำเสนอบทความวิชาการและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Jira Road, Nai Mueang, Mueang Buri Ram District, Buri Ram, Thailand 06 มกราคม 2564 เวลา:06:00 น.-08 มกราคม 2564 เวลา:23:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ เรืองสม ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 87 ถัดไป »