::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01748/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าร่วมประชุมงาน ASTC 2019 มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน Lak Hok, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 23 พฤษภาคม 2562 เวลา:12:30 น.-23 พฤษภาคม 2562 เวลา:15:30 น. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา ไม่อนุมัติ
2 01746/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) โครงกาต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง The Golden jubilee Museum of Agiculture Office 04 มิถุนายน 2562 เวลา:08:00 น.-04 มิถุนายน 2562 เวลา:10:00 น. นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ์ ไม่อนุมัติ
3 01745/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) แข่งทักษะทางวิชาการ การควบคุมหุ่นยนต์ด้วย IoT มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Surat-Na San Road, ตำบล ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย 02 มิถุนายน 2562 เวลา:08:00 น.-06 มิถุนายน 2562 เวลา:20:30 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี ไม่อนุมัติ
4 01738/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหน้าเมือง ชุมชนนวนครหน้าเมือง จ.ปทุมธานี 26 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-26 พฤษภาคม 2562 เวลา:17:30 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
5 01729/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประตูชัย Pratuchai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 22 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-22 พฤษภาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ ไม่อนุมัติ
6 01719/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) คัดเลือกทรัยากรเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 24 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-24 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
7 01715/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pridi Banomyong Rd Pratuchai, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 22 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-22 พฤษภาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ ไม่อนุมัติ
8 01694/2019 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) สำรวจพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 15 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-15 พฤษภาคม 2562 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 99 124 ถัดไป »