::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01442/2018 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับส่งนักกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 Moo 1 Rangsit-Nakhonnayok Rd Thanyaburi อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:14:00 น.-03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
2 01430/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน ไม่อนุมัติ
3 01429/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน ไม่อนุมัติ
4 01427/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านป่างิ้ว ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา:08:00 น.-18 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน ไม่อนุมัติ
5 01421/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา พุทธมณฑล Nakhon Pathom, Thailand 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-22 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวกนกวรรณ ปานสุขสาร ไม่อนุมัติ
6 01415/2018 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับส่งนักกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 Moo 1 Rangsit-Nakhonnayok Rd Thanyaburi อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:14:00 น.-03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
7 01398/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานตามรายวิชาให้กับนักศึกษา 19 หมู่ 19 ถนน แสงชูโต ตำบล ท่าผา อำเภอ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:00 น.-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวภัศรา วงค์สุดี ไม่อนุมัติ
8 01370/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) บริการวิชาการ โครงการ Music Workshop วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ Bang Kaeo, Mueang Ang Thong District, Ang Thong, Thailand 31 ตุลาคม 2561 เวลา:08:30 น.-31 ตุลาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายกิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 99 101 ถัดไป »