::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01306/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) อบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ เทศบาล near ตำบล คูขวาง Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 29 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-29 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวพัชรลักษณ์ วัฒนไชย อนุมัติ
2 01305/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ่งผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทาง ด้านทันตกรรม โรงพยาบาลสามโคก นายชัยวัฒน์ สายแวว 0811025073 จำนวน 1 ราย 28 มิถุนายน 2565 เวลา:08:30-16.30 น. โรงพยาบาล near วัดโบสถ์ (สามโคก) ถนน กาญจนาภิเษก, Bang Krabue, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 28 มิถุนายน 2565 เวลา:08:30 น.-28 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง อนุมัติ
3 01304/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) จ่ายค่าขยะ Thakhlong Town Municipality, See-Khaow Road, ตำบลคลองหนึ่ง Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 24 มิถุนายน 2565 เวลา:09:45 น.-24 มิถุนายน 2565 เวลา:14:00 น. นายอัษฐพล ประดับเพชร อนุมัติ
4 01303/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ดูงาน ม.สวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต Nakhon Ratchasima Road, Dusit, Dusit District, Bangkok, Thailand 18 กรกฎาคม 2565 เวลา:11:30 น.-18 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
5 01301/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร หอสมุดแห่งชาติ Wachira Phayaban, Dusit District, Bangkok, Thailand 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:00 น.-20 กรกฎาคม 2565 เวลา:20:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ อนุมัติ
6 01300/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ติดต่อราชการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล Salaya, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom, Thailand 30 มิถุนายน 2565 เวลา:09:30 น.-30 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ
7 01299/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 29 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-29 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
8 01298/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 30 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-30 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 976 ถัดไป »