::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00130/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นำเสนอผลงาน เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:09:00 น.-04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ
2 00129/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นำเสนอผลงงาน เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:09:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ
3 00128/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นำเสนอผลงาน เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:09:00 น.-02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ
4 00127/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นำเสนอผลงาน เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:09:00 น.-01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ
5 00126/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 19 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-19 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา อนุมัติ
6 00125/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ส่งผลงานของนักศึกษาและบุคลากร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 3 ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 18 มกราคม 2565 เวลา:13:00 น.-18 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต อนุมัติ
7 00124/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ชำระค่าโทรศัพท์เอไอเอส ชำระค่าโทรศัพท์โทรคมนาคมแห่งชาติ ชำระค่าน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคพระนครศรีอยุธยา 21 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-21 มกราคม 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ อนุมัติ
8 00123/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์) ที่บ้าน 12.00 น. หมู้บ้านบุณฑีร์ก คลองสอง 21 มกราคม 2565 เวลา:12:00 น.-21 มกราคม 2565 เวลา:16:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 881 ถัดไป »