::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01166/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท ตลาดไท ตลาดผัก คลองหนึ่ง Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 14 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:00 น.-14 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวนันท์ปภัทร์ ทองคำ อนุมัติ
2 01165/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) นำนักศึกษาไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 02 มิถุนายน 2563 เวลา:08:00 น.-02 มิถุนายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล อนุมัติ
3 01164/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เพื่อพานักศึกษาไปแจ้ง 90 วัน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 20 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-20 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:30 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ อนุมัติ
4 01163/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ส่งเอกสารสัญญาทุนของนักศึกษา อาคารสีลม Si Lom, Silom, Bang Rak, Bangkok, Thailand 15 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:00 น.-15 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:00 น. นายวีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ อนุมัติ
5 01162/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ไปยื่นเอกสารการจัดตั้งหน่วยฝึกอบรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Mit Maitri Road, Din Daeng, Bangkok, Thailand 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:30 น.-21 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายกิตติวุฒิ ไชยการ อนุมัติ
6 01159/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) ขนย้ายเเละติดตั้งผลงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Ratchadamnoen Klang Road, Wat Bowon Niwet, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 16 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:30 น.-16 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา อนุมัติ
7 01157/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) พาอาจารย์ต่างชาติไปรับเล่มใบอนุญาตทำงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี Ban Klang, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 15 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-15 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
8 01156/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) วางเงินค่าธรรมเนียมศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 26 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:00 น.-26 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 499 ถัดไป »