::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02391/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-13 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
2 02390/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-13 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
3 02389/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-13 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
4 02388/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เข้าตรวจเช็คสภาพรถ ปทุมธานี ประเทศไทย 13 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-13 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
5 02387/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลย์เลย์แห่งประเทศไทย โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 ซอย โรงพยาบาลพระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 11 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-11 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี อนุมัติ
6 02386/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) รับเอกสาร สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-10 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ อนุมัติ
7 02385/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) ส่งเอกสาร งานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 07 ตุลาคม 2565 เวลา:08:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม อนุมัติ
8 02384/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) การทำMOu ตำบล นครนายก Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok, Thailand 18 ตุลาคม 2565 เวลา:08:00 น.-18 ตุลาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1062 ถัดไป »