::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01198/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 30 พฤษภาคม 2563 เวลา:05:30 น.-30 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวสุภณิดา พัฒธร อนุมัติ
2 01197/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 30 พฤษภาคม 2563 เวลา:05:30 น.-30 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวสุภณิดา พัฒธร อนุมัติ
3 01196/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับส่งวิทยากร F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ Uthai, Utai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 05 มิถุนายน 2563 เวลา:07:00 น.-05 มิถุนายน 2563 เวลา:21:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี อนุมัติ
4 01195/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับส่งวิทยากร F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ Uthai, Utai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 29 พฤษภาคม 2563 เวลา:07:00 น.-29 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี อนุมัติ
5 01194/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานคร 29 พฤษภาคม 2563 เวลา:07:00 น.-29 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
6 01193/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายผิว สดสำอางค์ วัดสุขปุญฑริการาม Bung Cham O, Nong Suea District, Pathum Thani, Thailand 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:14:30 น.-23 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
7 01192/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายผิว สดสำอางค์ วัดสุขปุญฑริการาม Bung Cham O, Nong Suea District, Pathum Thani, Thailand 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:00 น.-22 พฤษภาคม 2563 เวลา:00:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
8 01188/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) เพื่อลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชน ในการสร้างศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตำบลคลองพระอุดม 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:00 น.-23 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 499 ถัดไป »