::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02927/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ถนน พาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 22 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-22 กันยายน 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น อนุมัติ
2 02926/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งวิทยากร คก.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ซอย อารีย์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 29 กันยายน 2566 เวลา:16:00 น.-29 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี อนุมัติ
3 02925/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับวิทยากร คก.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 กันยายน 2566 เวลา:18:00 น.-27 กันยายน 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี อนุมัติ
4 02924/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) เพื่อพาอาจารย์ต่างชาติไปต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 25 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-25 กันยายน 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
5 02923/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ส่งเอกสาร EdPEx ต.ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 22 กันยายน 2566 เวลา:10:00 น.-22 กันยายน 2566 เวลา:17:00 น. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต อนุมัติ
6 02922/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) รับส่งอาจารย์ผู้สอน โครงการความร่วมมือทางวิชาการ มทบ.19 และ โรงเรียนตาพระยา Ta Phraya School, Kho So Lo Mu 4 Rd, Ta Phraya, Ta Phraya District, Sa Kaeo, Thailand 23 กันยายน 2566 เวลา:05:00 น.-23 กันยายน 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวมนัสนันทร์ พรธัญเศรษฐ์ อนุมัติ
7 02921/2023 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 31 หมู่ที่9 Phaholyothin Road, Khlong Nueng, อำเภอ ลองหลวง Pathum Thani 12120 22 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-22 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา อนุมัติ
8 02920/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) เพื่อรับผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัยจากประเทศอินโดนีเซีย ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 27 กันยายน 2566 เวลา:11:00 น.-27 กันยายน 2566 เวลา:16:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1370 ถัดไป »