::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01340/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) รับเอกสารผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนน ปทุม-สามโคก ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 30 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-30 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต อนุมัติ
2 01339/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ส่งเอกสารโครงการกทม สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-28 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ อนุมัติ
3 01338/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปส่งเอกสารการวิจัย สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ถนน ลาดหญ้า แขวง คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น.-27 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม อนุมัติ
4 01337/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่ออาจารย์ต่างชาติไปต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 29 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-29 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
5 01336/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ศึกษาดูงานเมืองทองธานี เมืองทองธานี Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 29 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-29 มิถุนายน 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล อนุมัติ
6 01335/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ศึกษาดูงานเมืองทองธานี เมืองทองธานี Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 02 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-02 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล อนุมัติ
7 01334/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ศึกษาดูงานเมืองทองธานี เมืองทองธานี Ban Mai, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 01 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-01 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล อนุมัติ
8 01332/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ไปพบกลุ่มเยาวชนต่อเรื่อจำลอง วังน้อย วังน้อย Khao Ngam, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 27 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-27 มิถุนายน 2565 เวลา:15:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 976 ถัดไป »