::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00161/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) รับส่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ มาประชุม กรุงเทพ 31 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-31 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
2 00159/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ไปร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 23 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-24 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสุภวรรณ วรรณสอน อนุมัติ
3 00158/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ออกหน่วยตรวจหาเชื้อโควิด covid-19 วัดป่าจิตตภาวนา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี ประเทศไทย 26 มกราคม 2565 เวลา:06:00 น.-26 มกราคม 2565 เวลา:14:00 น. นายกิตติวุฒิ ไชยการ อนุมัติ
4 00157/2022 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) ขนย้ายอุปกรณ์ ของแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 21 มกราคม 2565 เวลา:13:00 น.-21 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นายกิตติวุฒิ ไชยการ อนุมัติ
5 00154/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) ับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามโควต้าบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ดูแลตรวจคัดกรองงานโควิด-19 โรงพยาบาลธัญบุรี ถนน รังสิต - นครนายก ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 28 มกราคม 2565 เวลา:13:30 น.-28 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นายกิตติวุฒิ ไชยการ อนุมัติ
6 00153/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ติดต่อขอรับเอกสาร มจร.วังน้อย Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 20 มกราคม 2565 เวลา:11:00 น.-20 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวสายพิน ทาทอง อนุมัติ
7 00151/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:08:30 น.-04 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
8 00150/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:08:30 น.-05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 881 ถัดไป »