::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02374/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เข้าร่วมนำผลงานไปจัดแสดงของการจัดงาน "BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022" Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 10 ตุลาคม 2565 เวลา:08:00 น.-10 ตุลาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด อนุมัติ
2 02373/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เข้าร่วมนำผลงานไปจัดแสดงของการจัดงาน "BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022" Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 09 ตุลาคม 2565 เวลา:13:00 น.-09 ตุลาคม 2565 เวลา:21:30 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด อนุมัติ
3 02372/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ต่อ 90 วัน นศ ต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 07 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ อนุมัติ
4 02371/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) รับส่งนายกสภามหาวิทยาลัยมาประชุมครั้งที่ 11/2565 กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:00 น.-03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
5 02370/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุม ครั้งที่ 11/2565 กรุงเทพมาหนคร 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:00 น.-03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
6 02369/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุม ครั้งที่ 11/2565 กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:00 น.-03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
7 02368/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) รับส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มาประชุม กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:10:00 น.-03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ
8 02367/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดเตรียมอาหารว่างรับรองคณะกรรมการสภาฯ กรุงเทพ 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:09:00 น.-03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1062 ถัดไป »