::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01319/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อจัดกิจกรรม ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 09 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:30 น.-09 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ อนุมัติ
2 01316/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ส่งวิทยากร คก. สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และทีมขับเคลื่อนด้านการจัดการความรู้ตามมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 30401-2018 (4074022) สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 กรกฎาคม 2565 เวลา:16:00 น.-21 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี อนุมัติ
3 01315/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เก็บแบบสอบถาม ต.หนองตะเคียนบอน Nong Takien Bon, Watthana Nakhon District, Sa Kaeo, Thailand 01 กรกฎาคม 2565 เวลา:06:30 น.-01 กรกฎาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางมณฑา สืบจากศรี อนุมัติ
4 01314/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปรับเอกสาร โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ถนน สายไหม แขวง สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 24 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-24 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางวาสนา ชูแช่ม อนุมัติ
5 01313/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ประถมศึกษา Jirasat Wittaya School, Chikun Alley, Pratu Chai Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 06 กรกฎาคม 2565 เวลา:06:00 น.-06 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:30 น. นางสาวธาชีนี ศิวะศิลป์ชัย อนุมัติ
6 01312/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 24 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-24 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
7 01310/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซอยพยอม 1 Phayom, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 24 มิถุนายน 2565 เวลา:09:20 น.-24 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ อนุมัติ
8 01309/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) เพื่อส่งเอกสารมาตรฐาน ISO กรมวิทยาศาสตร์บริการ Thanon Rama VI, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 30 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-30 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางนริศรา เงินยวง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 976 ถัดไป »