::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00140/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 28 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-28 มกราคม 2565 เวลา:11:30 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
2 00139/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 27 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-27 มกราคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
3 00138/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 27 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-27 มกราคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
4 00137/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทศบาลตำบลบางพูลล,สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 21 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-21 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นายสมทรง บรรจงธิติทานต์ อนุมัติ
5 00136/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) จัดส่งเอกสารที่เสนอขอรับทุนฯ ววน.66 เลขที่ 979/17-21 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 19 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-19 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ อนุมัติ
6 00134/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมอนุกรรมการความเสี่ยง อ.ปัทมวดี 089-811-7994 67/77 ซอย ประชาชื่น 33 แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 มกราคม 2565 เวลา:07:30 น.-26 มกราคม 2565 เวลา:16:30 น. นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์ อนุมัติ
7 00132/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นำเสนอผลงาน เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา 06 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:09:00 น.-06 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ
8 00131/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นำเสนอผลงาน เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา 05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:09:00 น.-05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวภาสุรี ฤทธิเลิศ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 881 ถัดไป »