::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01328/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อจัดกิจกรรม ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อบต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 07 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:30 น.-07 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ อนุมัติ
2 01327/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อจัดกิจกรรม ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อบต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 06 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:30 น.-06 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ อนุมัติ
3 01326/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อจัดกิจกรรม ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อบต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 04 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:30 น.-04 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ อนุมัติ
4 01325/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อจัดกิจกรรม ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อบต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 03 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:30 น.-03 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ อนุมัติ
5 01324/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อจัดกิจกรรม ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี อบต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 02 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:30 น.-02 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ อนุมัติ
6 01323/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รองปิยะไปราชการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว (ค้าง 1คืน) มรภ.วไลยอลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว 27 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-28 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
7 01322/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุม กต.ตร. สภ.พระอินทร์ราชา สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 30 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-30 มิถุนายน 2565 เวลา:18:30 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ
8 01320/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับ-ส่ง อาจารย์ผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 25 มิถุนายน 2565 เวลา:05:00 น.-25 มิถุนายน 2565 เวลา:23:00 น. นายคณิต เรืองขจร อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 976 ถัดไป »