::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01186/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายผิว สดสำอางค์ วัดสุขปุญฑริการาม Bung Cham O, Nong Suea District, Pathum Thani, Thailand 23 พฤษภาคม 2563 เวลา:14:30 น.-23 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
2 01185/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายผิว สดสำอางค์ วัดสุขปุญฑริการาม Bung Cham O, Nong Suea District, Pathum Thani, Thailand 21 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:00 น.-22 พฤษภาคม 2563 เวลา:00:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
3 01184/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ชำระเงินค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) ตำบล คลองสวนพลู Khlong Suan Phlu, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 22 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:00 น.-22 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ อนุมัติ
4 01183/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี ประเทศไทย 08 มิถุนายน 2563 เวลา:07:00 น.-11 มิถุนายน 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวกัลยา นันท์สำเภา อนุมัติ
5 01182/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา กยศ. พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง ประเทศไทย 08 มิถุนายน 2563 เวลา:07:00 น.-11 มิถุนายน 2563 เวลา:22:00 น. นางสาวกัลยา นันท์สำเภา อนุมัติ
6 01181/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง ปทุมธานี 19 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-19 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:00 น. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ อนุมัติ
7 01180/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) พาอาจารย์ต่างชาติไปตรวจลายนิ้วมือเพื่อต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 22 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-22 พฤษภาคม 2563 เวลา:16:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ อนุมัติ
8 01177/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับผู้ทรงคุณวุฒิ (รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์) ที่หมู่บ้านบุณฑรีก์ คลอง2 ถึงที่บ้าน 12.30 น. มาประชุมที่ มรภ.วไลยอลงกรณ์ หมู่บ้านบุณฑรีก์ คลอง2 18 พฤษภาคม 2563 เวลา:12:00 น.-18 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 499 ถัดไป »