::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02383/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบล โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย 28 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-28 ตุลาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม อนุมัติ
2 02382/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ขนวัสดุการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตคลองหนึ่ง Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 06 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-06 ตุลาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา อนุมัติ
3 02381/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 07 ตุลาคม 2565 เวลา:06:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
4 02380/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายณวัฒน์ เข็มลาย(064-423-6802) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ประเทศไทย 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-04 พฤศจิกายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม อนุมัติ
5 02379/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) นำผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถนน หาดเจ้าสำราญ Na Wung, Mueang Phetchaburi District, Phetchaburi, Thailand 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-09 พฤศจิกายน 2565 เวลา:23:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ อนุมัติ
6 02377/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ส่งเอกสารราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กฤษณา ซอย 4 ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 06 ตุลาคม 2565 เวลา:10:00 น.-06 ตุลาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางวิยะดา ยงค์โภชน์ อนุมัติ
7 02376/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-03 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข อนุมัติ
8 02375/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เข้าร่วมนำผลงานไปจัดแสดงของการจัดงาน "BCG Economy Thailand 2022 : Tech to Biz x Thailand Tech Show 2022" Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand 11 ตุลาคม 2565 เวลา:08:00 น.-11 ตุลาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1062 ถัดไป »