::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02919/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประชุมจับสลากแบ่งสายแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ประเทศไทย 20 ตุลาคม 2566 เวลา:06:00 น.-20 ตุลาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ อนุมัติ
2 02918/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) นำส่งรายการสินเชื่อข้าราชการ เดือน กันยายน 2566 ปทุมธานี Thailand 28 กันยายน 2566 เวลา:08:00 น.-28 กันยายน 2566 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
3 02917/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) นำส่งรายการสินเชื่อข้าราชการ เดือน กันยายน 2566 ปทุมธานี Thailand 26 กันยายน 2566 เวลา:08:30 น.-26 กันยายน 2566 เวลา:17:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง อนุมัติ
4 02916/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) เครือข่าย 9 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Malaiman Road, Wang Taku, Mueang Nakhon Pathom District, Nakhon Pathom, Thailand 26 กันยายน 2566 เวลา:10:00 น.-26 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ อนุมัติ
5 02915/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) ซื้อของในการคุมสอบปลายภาค แม็คโคร คลองหลวง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 06 ตุลาคม 2566 เวลา:10:00 น.-06 ตุลาคม 2566 เวลา:16:00 น. นางสาววันเพ็ญ อินวอ อนุมัติ
6 02913/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ซื้อของงานเกษียณอายุราชการ แม็คโคร คลองหลวง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 20 กันยายน 2566 เวลา:10:00 น.-20 กันยายน 2566 เวลา:16:00 น. นายไพศาล แสงจันทร์ อนุมัติ
7 02912/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายกิตติพงษ์ ปัดเสนา(0656255713) บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 23 กันยายน 2566 เวลา:06:30 น.-23 กันยายน 2566 เวลา:15:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา อนุมัติ
8 02911/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายกิตติพงษ์ ปัดเสนา(0656255713) นิเทศนักศึกษา บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด 93 หมู่ 2 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290 26 กันยายน 2566 เวลา:09:00 น.-26 กันยายน 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวราชาวดี ยอดเศรณี อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 1370 ถัดไป »