::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00149/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:08:30 น.-05 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
2 00147/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:08:30 น.-03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
3 00146/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:08:30 น.-02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
4 00145/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:08:30 น.-01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
5 00144/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 31 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-31 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
6 00143/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 30 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-30 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
7 00142/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 29 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-29 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ
8 00141/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) จัดบูทงานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 29 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-29 มกราคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 881 ถัดไป »