::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02297/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 05 ตุลาคม 2565 เวลา:10:00 น.-05 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02288/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ส่งวิทยากร The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok Wireless Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok, Thailand 25 กันยายน 2565 เวลา:07:30 น.-25 กันยายน 2565 เวลา:14:30 น. นายศิลปชัย กลิ่นไกล เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02287/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร () ศึกษาดูงานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว บ้านราชาวดีหญิง ตำบลบางตลาด Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 05 ตุลาคม 2565 เวลา:12:00 น.-05 ตุลาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวศิริวรรณ กำแพงพันธ์ ยกเลิก
4 02280/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับวิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี 24 กันยายน 2565 เวลา:07:00 น.-24 กันยายน 2565 เวลา:21:00 น. นายศิลปชัย กลิ่นไกล เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 02278/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) แข่งขันการตอบปัญหาวิชาภาษีอากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม Phahonyothin Road, Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok, Thailand 29 กันยายน 2565 เวลา:06:00 น.-29 กันยายน 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02277/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ ซอยพยอม 1 ตำบล พยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 23 กันยายน 2565 เวลา:08:30 น.-23 กันยายน 2565 เวลา:13:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 02274/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) การฝึกอบรมพนักงานบริษัท F&N F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ ตำบล อุทัย Utai, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 23 กันยายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 กันยายน 2565 เวลา:18:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 02272/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ซื้อของจัดเตรียมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน Phahonyothin Road, Anusawari, Bang Khen, Bangkok, Thailand 22 กันยายน 2565 เวลา:08:00 น.-22 กันยายน 2565 เวลา:15:00 น. นายธีรนนท์ ไชยคุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 596 ถัดไป »