::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01307/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร หอสมุดแห่งชาติ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:00 น.-20 กรกฎาคม 2565 เวลา:20:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
2 01302/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร หอสมุดแห่งชาติ Wachira Phayaban, Dusit District, Bangkok, Thailand 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:00 น.-20 กรกฎาคม 2565 เวลา:20:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ยกเลิก
3 01297/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) บริการงานส่วนกลาง ปทุมธานี ประเทศไทย 28 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-28 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข ยกเลิก
4 01271/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) โครงการยกระดับรายได้ บ้านเขาตาง้อก 29 มิถุนายน 2565 เวลา:06:00 น.-01 กรกฎาคม 2565 เวลา:23:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี ยกเลิก
5 01267/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ประชุม กต.ตร. สภ.พระอินทร์ราชา สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 29 มิถุนายน 2565 เวลา:13:00 น.-29 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา ยกเลิก
6 01264/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ซื้ออุปกรณ์ในโครงการ โลตัส นวนคร Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 20 มิถุนายน 2565 เวลา:10:30 น.-20 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ ยกเลิก
7 01263/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ฟังสวดพระอภิธรรมมารดา อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล วัดชลประทานรังสฤษดิ์ Bang Talat, Pak Kret District, Nonthaburi, Thailand 20 มิถุนายน 2565 เวลา:10:30 น.-20 มิถุนายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ ยกเลิก
8 01254/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ แม็คโคร คลองหลวง ตำบล คลองสอง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 21 มิถุนายน 2565 เวลา:11:00 น.-21 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 562 ถัดไป »