::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01135/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) เพื่อพานักศึกษาต่างชาติไปแจ้ง 90 วัน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 01 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:00 น.-01 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ยกเลิก
2 01134/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับส่งวิทยากร F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ Uthai, Utai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 08 พฤษภาคม 2563 เวลา:07:00 น.-08 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01120/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเอกสารดำเนินการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน Mit Maitri Road, Din Daeng, Bangkok, Thailand 13 พฤษภาคม 2563 เวลา:08:30 น.-13 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:30 น. นายกิตติวุฒิ ไชยการ ยกเลิก
4 01118/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับส่งวิทยากร F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ Uthai, Utai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 24 เมษายน 2563 เวลา:07:00 น.-24 เมษายน 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01117/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับส่งวิทยากร F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ Uthai, Utai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 24 เมษายน 2563 เวลา:07:00 น.-24 เมษายน 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง ยกเลิก
6 01098/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับและส่งวิทยากร F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ Uthai, Utai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 10 เมษายน 2563 เวลา:07:00 น.-10 เมษายน 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01086/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับและส่งวิทยากรอบรมเพ่ิมผลผลิตแก่สถานประกอบการ F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ 03 เมษายน 2563 เวลา:08:30 น.-03 เมษายน 2563 เวลา:18:00 น. นางเบญจลักษณ์ เมืองมีศรี เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01079/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ส่งพนักงานขับรถเพื่อรับรถยนต์ที่ซ่อมกลับ Toyota ประตูน้ำพระอินทร์ สาขา วังน้อย Phahonyothin Road, Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 30 มีนาคม 2563 เวลา:09:30 น.-30 มีนาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 366 ถัดไป »