::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00102/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซื้อวัสดุ เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 14 มกราคม 2565 เวลา:10:30 น.-14 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00097/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () รับสีสำหรับวาดภาพของมหาวิทยาลัยฯ โฮมโปรดัก จำกัด มหาชน สาขาอยุธยา 17 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-17 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก
3 00094/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ไปซื้ออะไหล่ปั๊มน้ำ รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 13 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-13 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นายอำพล เทศดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00085/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 14 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-14 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00080/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ชำระค่าโทรศัพท์ นวนคร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 12 มกราคม 2565 เวลา:10:00 น.-12 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00074/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ซื้อของคณะ เมกาโฮม รังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 11 มกราคม 2565 เวลา:10:33 น.-11 มกราคม 2565 เวลา:16:10 น. นายอำพล เทศดี เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00068/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ซ่อมบำรุง ศูนย์จำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 บางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 11 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-11 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00064/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ติดตามการดำเนินงานU2Tและศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 11 มกราคม 2565 เวลา:07:00 น.-11 มกราคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 523 ถัดไป »