::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01498/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) กลุ่มผลิตภัณฑ์จานกาบหมาก ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านฟากห้วย หมู่ ที่ 2 21 ม 2, Fak Huai, Aranyaprathet District, Sa Kae 16 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-17 กรกฎาคม 2565 เวลา:21:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ไม่อนุมัติ
2 01488/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) พานักศึกษาสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้าพร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 มหาชัย Bang Tho Rat, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon, Thailand 25 กรกฎาคม 2565 เวลา:07:00 น.-26 กรกฎาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวพจมาน บุญทูล ไม่อนุมัติ
3 01449/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร หอสมุดแห่งชาติ Wachira Phayaban, Dusit District, Bangkok, Thailand 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:08:00 น.-20 กรกฎาคม 2565 เวลา:19:30 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
4 01441/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) เดินทางไปส่งที่สนามบิน สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) 999 หมู่ 1 หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย 25 กรกฎาคม 2565 เวลา:03:30 น.-28 กรกฎาคม 2565 เวลา:01:30 น. นายปรัชญพัชร วันอุทา ไม่อนุมัติ
5 01436/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) นิเทศนักศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ถนน พหลโยธิน Khlong Thanon, Sai Mai, Bangkok, Thailand 27 กรกฎาคม 2565 เวลา:12:15 น.-27 กรกฎาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร ไม่อนุมัติ
6 01435/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) นิเทศนักศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ถนน พหลโยธิน Khlong Thanon, Sai Mai, Bangkok, Thailand 25 กรกฎาคม 2565 เวลา:11:15 น.-25 กรกฎาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร ไม่อนุมัติ
7 01434/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) นิเทศนักศึกษา โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 19 กรกฎาคม 2565 เวลา:11:30 น.-19 กรกฎาคม 2565 เวลา:17:00 น. นางณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร ไม่อนุมัติ
8 01419/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ลงพื้นที่สัมภาษณ์ครูโขน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนน คลองทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 กรกฎาคม 2565 เวลา:13:00 น.-20 กรกฎาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 95 ถัดไป »