::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01577/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ดำเนินขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 02 ตุลาคม 2564 เวลา:08:30 น.-02 ตุลาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ ไม่อนุมัติ
2 01446/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ออกหน่อยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ราช โคเจนเนอเรชั่น Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 11 กันยายน 2564 เวลา:06:30 น.-11 กันยายน 2564 เวลา:16:00 น. นายณัฐวุฒิ วันเชียง ไม่อนุมัติ
3 01155/2021 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ส่งเลือดไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ หมู่บ้าน พฤกษา40 Khlong Sam, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 12 กรกฎาคม 2564 เวลา:13:00 น.-12 กรกฎาคม 2564 เวลา:17:00 น. นางสาวพอฤดี รอดฉ่ำ ไม่อนุมัติ
4 01107/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรุงเทพมหานคร 14 กรกฎาคม 2564 เวลา:08:30 น.-14 กรกฎาคม 2564 เวลา:16:30 น. นางสาววันดี น้ำทอง ไม่อนุมัติ
5 00763/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) จัดอบรม ตชด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ 29 เมษายน 2564 เวลา:05:00 น.-30 เมษายน 2564 เวลา:21:00 น. นางสาววิลินดา พงศ์ธราธิก ไม่อนุมัติ
6 00725/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำบล สัตหีบ Sattahip District, Chon Buri, Thailand 29 เมษายน 2564 เวลา:06:30 น.-01 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ ไม่อนุมัติ
7 00720/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการและการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 สัตหีบ จังหวัดชลุบรุี 29 เมษายน 2564 เวลา:06:30 น.-01 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:00 น. นางสาวนภาวรรณ คำมุงคุณ ไม่อนุมัติ
8 00719/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ หัวหิน Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan, Thailand 19 เมษายน 2564 เวลา:07:00 น.-23 เมษายน 2564 เวลา:21:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 88 ถัดไป »