::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00046/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑/กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย (สาขาวิชาปฐมวัย) โรงเรียนเพลินพัฒนา ถนน สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 มกราคม 2563 เวลา:06:00 น.-21 มกราคม 2563 เวลา:21:30 น. นางสาวคันธรส ภาผล ไม่อนุมัติ
2 00041/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑/กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย (สาขาวิชาปฐมวัย) โรงเรียนเพลินพัฒนา ถนน สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 มกราคม 2563 เวลา:06:00 น.-21 มกราคม 2563 เวลา:21:30 น. นางสาวคันธรส ภาผล ไม่อนุมัติ
3 00026/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนอุดมวิทยา 09 มกราคม 2563 เวลา:08:00 น.-09 มกราคม 2563 เวลา:15:00 น. นายนเรศ นวนแจ้ง ไม่อนุมัติ
4 00021/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ศึกษาดูงาน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน Phayathai Road, วังใหม่ Pathum Wan District, Bangkok, Thailand 22 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-22 มกราคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาววิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
5 04473/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับ-ส่งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาเข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตพัฒนา (Satitpattana School) ถนน ปัญญาอินทรา แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 มกราคม 2563 เวลา:06:30 น.-13 มกราคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา ไม่อนุมัติ
6 04472/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ศึกษาดูงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด Asok - Din Daeng Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 22 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-22 มกราคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาววิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
7 04469/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ศึกษาชุมชนและจัดฐานข้อมูลชุมชมตำบลคูขวาง จ.ปทุมธานี ตำบลคูขวาง จ.ปทุมธานี 22 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-22 มกราคม 2563 เวลา:22:30 น. นางเบญจางค์ อัจฉริยะโพธา ไม่อนุมัติ
8 04431/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑/กิจกรรมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูปฐมวัย (สาขาวิชาปฐมวัย) โรงเรียนเพลินพัฒนา ถนน สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 มกราคม 2563 เวลา:06:00 น.-21 มกราคม 2563 เวลา:21:30 น. นางสาวคันธรส ภาผล ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 64 ถัดไป »