::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00620/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) บริการวิชาการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
2 00591/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) จัดกิจกรรม DISE เรียนรู้สู่โลกกว้าง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก สท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน 72 อาคาร ก Charoen Krung Rd, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10501 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
3 00589/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ บ้านงิ้ว สามโคก 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวนารีนาถ สำลี ไม่อนุมัติ
4 00588/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ บ้านงิ้ว สามโคก 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวนารีนาถ สำลี ไม่อนุมัติ
5 00580/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) นิเทศนักศึกษา ณ บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สระบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสระบุรี 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:30 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวศิริวรรณ กำแพงพันธ์ ไม่อนุมัติ
6 00558/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:12:30 น.-05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์ ไม่อนุมัติ
7 00550/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ศูนย์กรุงเทพ ถนนเพชรบุรี 5 Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย ไม่อนุมัติ
8 00546/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดกิจกรรม DISE เรียนรู้สู่โลกกว้าง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก สท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน 72 อาคาร ก Charoen Krung Rd, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10501 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 65 ถัดไป »