::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00100/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ดูงาน ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 30 มกราคม 2563 เวลา:08:20 น.-30 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ไม่อนุมัติ
2 00097/2020 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) ศึกษาดูงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมและโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พิพิธภัณฑ์ในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง วัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:30 น.-05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:00 น. นายวิศรุต ขวัญคุ้ม ไม่อนุมัติ
3 00095/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด อ.หนองนาก จ.สระบุรี 23 มกราคม 2563 เวลา:08:00 น.-23 มกราคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวภัทรภร พุฒพันธ์ ไม่อนุมัติ
4 00094/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด อ.หนองนาก จ.สระบุรี 23 มกราคม 2563 เวลา:08:00 น.-23 มกราคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวภัทรภร พุฒพันธ์ ไม่อนุมัติ
5 00086/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อดำเนินโครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิจัยชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลองสิบสาม ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 14 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-14 มกราคม 2563 เวลา:17:00 น. นางสาวนริศรา จริยะพันธุ์ ไม่อนุมัติ
6 00071/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ศึกษาดูงาน ข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ Mittraphap Road, Klang Dong, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima, Thailand 15 มกราคม 2563 เวลา:06:30 น.-15 มกราคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสมาพร เรืองสังข์ ไม่อนุมัติ
7 00068/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) ประชาสัมพันธ์คณะและแนะแนวหลักสูตร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 07 มกราคม 2563 เวลา:12:30 น.-07 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
8 00064/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชาสัมพันธ์คณะฯและแนะแนวหลักสูตร โรงเรียนสตรีอ่างทอง 07 มกราคม 2563 เวลา:12:30 น.-07 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 64 ถัดไป »