::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00097/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ลงพื้นที่พบผู้ประการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุม(โอทอป) ปทุมธานี ประเทศไทย 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:09:00 น.-05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:00 น. นางสาวศิริพร ตุ้มสุข ไม่อนุมัติ
2 03420/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) อบรมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ 16 มกราคม 2564 เวลา:06:30 น.-17 มกราคม 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวศิริพร ตุ้มสุข ไม่อนุมัติ
3 03394/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับ-ส่งอาจารย์สอนนักศึกษา ส.-อ. มหาวิทยาลัยฯ สระแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 26 ธันวาคม 2563 เวลา:06:00 น.-26 ธันวาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวฐิติกานต์ จิตรจา ไม่อนุมัติ
4 03391/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ร่วมการประชุมเชิงวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ประเทศไทย 06 มกราคม 2564 เวลา:08:00 น.-09 มกราคม 2564 เวลา:20:00 น. นายศิลปชัย กลิ่นไกล ไม่อนุมัติ
5 03378/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ประชุมระดมสมอง Pullman Bangkok King Power Rangnam Road, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 23 ธันวาคม 2563 เวลา:08:00 น.-23 ธันวาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ ไม่อนุมัติ
6 03376/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อพานักศึกษาไปจัดค่ายบริการวิชาการ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแสงมณี ตำบล บึงบา อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี ประเทศไทย 08 มกราคม 2564 เวลา:06:00 น.-08 มกราคม 2564 เวลา:19:00 น. นายจิรวุฒิ พงษ์โสภณ ไม่อนุมัติ
7 03348/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เพื่อพานักศึกษาไปจัดกิจกรรมค่ายบริการวิชาการ ศูนย์การเรียนชุมชนวัดแสงมณี ตำบล บึงบา อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี ประเทศไทย 08 มกราคม 2564 เวลา:06:00 น.-08 มกราคม 2564 เวลา:19:00 น. นายจิรวุฒิ พงษ์โสภณ ไม่อนุมัติ
8 03343/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ประกวดนิทาน มรภ.บุรัรัมภ์ ถนน จิระ อ.ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ประเทศไทย 07 มกราคม 2564 เวลา:06:00 น.-10 มกราคม 2564 เวลา:22:00 น. นางสาวคันธรส ภาผล ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 83 ถัดไป »