::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00206/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) การอบรมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญญประเทศ จ. สระแก้ว 26 มกราคม 2567 เวลา:13:00 น.-28 มกราคม 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ไม่อนุมัติ
2 00135/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) อบรมดีไซน์ความสุข สไตลด์มหาวิทยาลัยวัยทีน Asawin Grand Convention Hotel โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 มกราคม 2567 เวลา:07:30 น.-27 มกราคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวพอฤดี รอดฉ่ำ ไม่อนุมัติ
3 00125/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) การอบรมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อ.อรัญญประเทศ จ. สระแก้ว 26 มกราคม 2567 เวลา:13:00 น.-28 มกราคม 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ไม่อนุมัติ
4 00080/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) กิจกรรม พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชนในชุมชน ณ ชุมชนกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 31 มกราคม 2567 เวลา:08:00 น.-01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
5 00079/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชนในชุมชน และขออนุญาต ๒๕๖๗ ณ ชุมชนกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 31 มกราคม 2567 เวลา:08:00 น.-01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
6 00066/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ศึกษาดูงานในกระบวนการยุติธรรม เรือนจำกลางบางขวาง ตำบบ, Soi Nonthaburi 1, Suan Yai, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 17 มกราคม 2567 เวลา:06:00 น.-17 มกราคม 2567 เวลา:21:00 น. อ.ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ ไม่อนุมัติ
7 00060/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสุเทพ แย้มพลอย(0863964525) ศึกษาดูงานในกระบวนการยุติธรรม เรือนจำกลางบางขวาง ตำบบ, Soi Nonthaburi 1, Suan Yai, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 17 มกราคม 2567 เวลา:06:00 น.-17 มกราคม 2567 เวลา:21:00 น. อ.ศุภวิชญ์ พ่วงสุวรรณ ไม่อนุมัติ
8 00021/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เพื่อไปรับนักศึกษาต่างชาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ (Pick up chinese student at the airport ) สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 03 มกราคม 2567 เวลา:12:30 น.-03 มกราคม 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 124 ถัดไป »