::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02071/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อร่วมบริการวิชาการ ตามความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบล หินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 05 ธันวาคม 2564 เวลา:16:00 น.-05 ธันวาคม 2564 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
2 02047/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับส่งผู้ทรงคุณวุฒิงานนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ ซอย สุขสวัสดิ์ 30 แขวง บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา:05:00 น.-29 พฤศจิกายน 2564 เวลา:22:00 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี ไม่อนุมัติ
3 01837/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ลงพื้นที่ดำเนินโครงการU2T ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 09 พฤศจิกายน 2564 เวลา:08:30 น.-09 พฤศจิกายน 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวนิรินธนา บุษปฤกษ์ ไม่อนุมัติ
4 01836/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ลงพื้นที่ดำเนินโครงการU2T ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 08 พฤศจิกายน 2564 เวลา:08:30 น.-08 พฤศจิกายน 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวนิรินธนา บุษปฤกษ์ ไม่อนุมัติ
5 01740/2021 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) เพื่อพานักศึกษาต่างชาติไปต่อวีซ่า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 15 ตุลาคม 2564 เวลา:09:00 น.-15 ตุลาคม 2564 เวลา:16:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ไม่อนุมัติ
6 01732/2021 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) พานักเรียนฉีดวัคซีน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 15 ตุลาคม 2564 เวลา:11:00 น.-15 ตุลาคม 2564 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
7 01730/2021 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธิติศักดิ์ สุโกกี(0800036083) พานักเรียนฉีดวัคซีน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานแจ้งวัฒนะ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 15 ตุลาคม 2564 เวลา:11:00 น.-15 ตุลาคม 2564 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
8 01599/2021 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธิติศักดิ์ สุโกกี(0800036083) ขอของถุงยังชีพCovid Bag ไปชุมชนจำนวน 65 ถุง หมู่ที่ 12 ตำบลคูบางหลวง 29 กันยายน 2564 เวลา:10:00 น.-29 กันยายน 2564 เวลา:19:01 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 88 ถัดไป »