::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00893/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) งานแถลงข่าวดนตรีเพื่อการศึกษา เซ็นทรัลเวิลด์ ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 มีนาคม 2567 เวลา:10:00 น.-14 มีนาคม 2567 เวลา:02:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ไม่อนุมัติ
2 00885/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) บริการวิชาการดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 09 มีนาคม 2567 เวลา:12:00 น.-09 มีนาคม 2567 เวลา:20:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
3 00866/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) บริการวิชาการเล่ดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Din Daeng, Bangkok, Thailand 09 มีนาคม 2567 เวลา:12:00 น.-09 มีนาคม 2567 เวลา:20:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
4 00841/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) แถลงข่าวดนตรี เซ็นทรัลเวิลด์ ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 มีนาคม 2567 เวลา:12:00 น.-14 มีนาคม 2567 เวลา:01:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ไม่อนุมัติ
5 00810/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) แข่งร่วมการแข่งขันดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) Sam Phrao, Mueang Udon Thani District, Udon Thani, Thailand 08 มีนาคม 2567 เวลา:05:00 น.-11 มีนาคม 2567 เวลา:01:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
6 00764/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) เพื่อจัดกิจกรรมค่ายประถมศึกษาบูรณาการ โรงเรียนวัดสว่างภพ ทางหลวงชนบท ปท.1021 Khlong Si, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 15 มีนาคม 2567 เวลา:06:00 น.-15 มีนาคม 2567 เวลา:22:30 น. นางสาวธาชีนี ศิวะศิลป์ชัย ไม่อนุมัติ
7 00762/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) เพื่อจัดกิจกรรมค่ายประถมศึกษาบูรณาการ โรงเรียนวัดสว่างภพ ทางหลวงชนบท ปท.1021 Khlong Si, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 15 มีนาคม 2567 เวลา:06:00 น.-15 มีนาคม 2567 เวลา:22:30 น. นางสาวธาชีนี ศิวะศิลป์ชัย ไม่อนุมัติ
8 00761/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) เพื่อจัดกิจกรรมค่ายประถมศึกษาบูรณาการ โรงเรียนวัดสว่างภพ ทางหลวงชนบท ปท.1021 Khlong Si, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 15 มีนาคม 2567 เวลา:06:00 น.-15 มีนาคม 2567 เวลา:22:30 น. นางสาวธาชีนี ศิวะศิลป์ชัย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 124 ถัดไป »