::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00550/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ศูนย์กรุงเทพ ถนนเพชรบุรี 5 Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, Thailand 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:09:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย ไม่อนุมัติ
2 00546/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดกิจกรรม DISE เรียนรู้สู่โลกกว้าง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก สท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน 72 อาคาร ก Charoen Krung Rd, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10501 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
3 00543/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) จัดกิจกรรม stam โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม Ban Len, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:06:00 น.-12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวเบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ ไม่อนุมัติ
4 00542/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) เพื่อจัดกิจกรรม stam โรงเรียนวัดชุมพลนิกายราม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:06:00 น.-12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวเบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ ไม่อนุมัติ
5 00523/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ส่งนักศึกษาชาวจีนกลับต่างประเทศ สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวพจมาน บุญทูล ไม่อนุมัติ
6 00522/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ส่งนักศึกษาชาวจีนกลับต่างประเทศ สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวพจมาน บุญทูล ไม่อนุมัติ
7 00518/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการวิชาการ บ.สยาม ไวเนอรี่ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
8 00506/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) จัดกิจกรรม DISE เรียนรู้สู่โลกกว้าง บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก สท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน 72 อาคาร ก Charoen Krung Rd, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok 10501 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 64 ถัดไป »