::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00691/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการวิชาการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
2 00671/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) บริการวิชาการ บ.สยามไวเนอรี่ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
3 00659/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดบางเตยนอก 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:00 น.-18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวนริศรา จริยะพันธุ์ ไม่อนุมัติ
4 00656/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ขนย้านหนังสือ เอกสาร อุปกรณ์ชิ้นเล็กในสำนักงาน ของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:14:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ไม่อนุมัติ
5 00636/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) บริการวิชาการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
6 00635/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อมาประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คุณปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์) ถนน ประชาชื่น Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:12:15 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ไม่อนุมัติ
7 00629/2020 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:05:00 น.-25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นายศราวุฒิ โปนา ไม่อนุมัติ
8 00626/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เข้าร่วมโครงการคลินิคให้คำปรึกษาทางวิชาการในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:00 น.-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:30 น. นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 65 ถัดไป »