::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00369/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ไปอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรขีดความสามารถในการจัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:08:00 น.-16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางมณฑา สืบจากศรี ไม่อนุมัติ
2 00365/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:13:00 น.-02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
3 00345/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ มรภ.พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:13:00 น.-02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
4 00337/2024 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) พานักเรียนไปแข่งดนตรีร่วมสมัย เซ็นทรัล มหาชัย ถนน พระราม 2 ตำบล นาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ประเทศไทย 27 มกราคม 2567 เวลา:11:00 น.-28 มกราคม 2567 เวลา:01:30 น. นายยุวรัตน์ นักทำนา ไม่อนุมัติ
5 00328/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) รับนักศึกษาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pratu Chai Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 04 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:14:00 น.-04 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
6 00326/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ณ มรภ.อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Pratu Chai Sub-district, Phra Nakhon Si Ayutthaya District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:13:00 น.-02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:18:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
7 00281/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) นำนักศึกษาและอาจารย์ไปจัดกิจกรรม English Teacher Innovators for Community 2023 โรงเรียนอรัญประเทศ Suwannason Road, Ban Mai Nong Sai, Aranyaprathet District, Sa Kaeo, Thailand 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:05:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:22:30 น. นางสาวนิตย์ เนี่ยงน้อย ไม่อนุมัติ
8 00264/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) รับส่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ ร้านโรงชาใต้วัดเฉลิมพระเกียรติท่าน้ำนนท์ ซอย บางศรีเมือง 14 บางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย 03 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:05:30 น.-03 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 124 ถัดไป »