::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00396/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 31 มกราคม 2563 เวลา:07:30 น.-31 มกราคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
2 00351/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่งคณาจารย์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-27 มกราคม 2563 เวลา:17:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ไม่อนุมัติ
3 00323/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) กิจกรรมจิตอาสา วัดบุญบางสิงห์ ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 28 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-28 มกราคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
4 00317/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) รับส่งคณาจารย์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 มกราคม 2563 เวลา:07:20 น.-27 มกราคม 2563 เวลา:17:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ไม่อนุมัติ
5 00306/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) จัดกิจกรรมรายวิชา VGE109 สระแก้ว Thailand 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:06:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นายรัชชานนท์ มาเมือง ไม่อนุมัติ
6 00299/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวปริยากร สว่างศรี ไม่อนุมัติ
7 00297/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 29 มกราคม 2563 เวลา:09:00 น.-29 มกราคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว ไม่อนุมัติ
8 00296/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) แนะแนวหลักสูตร วิทาลัยเทคนิคดอนเมือง 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:00 น.-05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:17:00 น. นายศราวุฒิ โปนา ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 65 ถัดไป »