::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02918/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) เข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thiam Ruam Mit Road, Huai Khwang, Bangkok, Thailand 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:17:00 น.-26 พฤศจิกายน 2565 เวลา:00:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
2 02873/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) ไปจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี Thailand 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:08:00 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวฤทัยรัตน์ กองโค ไม่อนุมัติ
3 02805/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ร่วมโครงการ "ทิพยสืบสาน รักษา นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 23" ศูนย์ศิลปาชีพ สีบัวทอง Si Bua Thong, Sawaeng Ha District, Ang Thong, Thailand 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:00 น.-27 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ไม่อนุมัติ
4 02773/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร 9 ใบงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง - Ban Kra Chaeng Subdistrict Administrative Organization, Ban Kra Chaeng, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:30 น.-30 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ไม่อนุมัติ
5 02770/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ถนน สุวรรณศร ตำบล บ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:06:40 น.-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา:19:30 น. นายกฤตนันท์ ในจิต ไม่อนุมัติ
6 02769/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น.-08 ธันวาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
7 02768/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น.-08 ธันวาคม 2565 เวลา:22:00 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
8 02720/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) เข้าร่วมประชุมการจัดสอบ NT โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพ ซอย ราชวิถี 21 แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา:07:30 น.-11 พฤศจิกายน 2565 เวลา:21:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 95 ถัดไป »