::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00597/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ส่งตัวนักศึกษาเข้าพบแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลสามโคก Ban Pathum, Sam Khok District, Pathum Thani, Thailand 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:08:30 น.-15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:18:30 น. นายอนันต์ อารี ไม่อนุมัติ
2 00576/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกห้องเรียน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:08:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:21:00 น. อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์ ไม่อนุมัติ
3 00575/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกห้องเรียน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:08:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:21:00 น. อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์ ไม่อนุมัติ
4 00574/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกห้องเรียน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:08:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:21:00 น. อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์ ไม่อนุมัติ
5 00573/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) พาไปนศ.ไปทำทันตกรรม รพ.สามโคก 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:08:30 น.-12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นายอนันต์ อารี ไม่อนุมัติ
6 00569/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกห้องเรียน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:07:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:22:30 น. อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์ ไม่อนุมัติ
7 00535/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจที่พักแรม Centara Life Hotel Bangkok Phra Nakhon, Boripat Road, Phantom, Pranakorn Bangkok, Thailand 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:09:00 น.-29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นายพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ไม่อนุมัติ
8 00534/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจที่พักแรม Centara Life Hotel Bangkok Phra Nakhon, Boripat Road, Phantom, Pranakorn Bangkok, Thailand 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:09:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นายพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 124 ถัดไป »