::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00499/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) พานักศึกษาไปดูงาน 45 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:08:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:16:00 น. นางสาวปริยากร สว่างศรี ไม่อนุมัติ
2 00456/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน 45 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:08:00 น.-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:16:13 น. นางสาวปริยากร สว่างศรี ไม่อนุมัติ
3 00453/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) พานักศึกษาบริการวิชาการ (จัดค่ายคณิตศาสตร์) โรงเรียนมีชัยพัฒนา Khok Klang, Lam Plai Mat District, Buri Ram, Thailand 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:05:00 น.-20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:00:00 น. นายณัฐวัตร สุดจินดา ไม่อนุมัติ
4 00446/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) จัดนิทรรศการ สาธิตวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:06:00 น.-06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
5 00445/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) จัดนิทรรศการ สาธิตวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:06:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
6 00438/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) แข่งขันนวัตกรรม ไบเทคบางนา ถนน สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 04 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-04 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ
7 00432/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) จัดนิทรรศการ สาธิตวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:06:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
8 00428/2023 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) จัดนิทรรศการ สาธิตวิชาการ The Demonstration School of Thepsatri Rajabhat University, Thale Chup Son, Mueang Lop Buri District, Lopburi, Thailand 05 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:08:00 น.-05 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 101 ถัดไป »