::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00455/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนบางปะหัน 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:13:00 น.-13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
2 00454/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:12:00 น.-11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
3 00396/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 31 มกราคม 2563 เวลา:07:30 น.-31 มกราคม 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
4 00351/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่งคณาจารย์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-27 มกราคม 2563 เวลา:17:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ไม่อนุมัติ
5 00323/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) กิจกรรมจิตอาสา วัดบุญบางสิงห์ ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 28 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-28 มกราคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
6 00317/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ(085-6639883) รับส่งคณาจารย์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ถนน เฟื่องนคร แขวง วัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 27 มกราคม 2563 เวลา:07:20 น.-27 มกราคม 2563 เวลา:17:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ไม่อนุมัติ
7 00306/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) จัดกิจกรรมรายวิชา VGE109 สระแก้ว Thailand 07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:06:00 น.-07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นายรัชชานนท์ มาเมือง ไม่อนุมัติ
8 00299/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, Narai Maharach Road, Thale Chup Son, เมือง, Lopburi, Thailand 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวปริยากร สว่างศรี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 64 ถัดไป »