::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01337/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เข้าร่วมประชุมจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนน ปทุม-สามโคก ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 29 เมษายน 2567 เวลา:12:30 น.-29 เมษายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
2 01328/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6 สถานบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ไม่อนุมัติ
3 01326/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6 สถานบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ไม่อนุมัติ
4 01325/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6 สถานบัน มหาวิทยาลัยรังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2567 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชัยวัฒน์ สายแวว ไม่อนุมัติ
5 01069/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) รับวิทยากร โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร AUN - QA 4 ซอย เทศบาล 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ประเทศไทย 02 เมษายน 2567 เวลา:05:00 น.-03 เมษายน 2567 เวลา:19:30 น. นางสาวกานติมา พันชน ไม่อนุมัติ
6 01066/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ประชุมเรื่องยาสูบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 เมษายน 2567 เวลา:07:00 น.-02 เมษายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
7 01015/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) นำนักเรียนแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ถนน รังสิต - นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ นครนายก ประเทศไทย 26 มีนาคม 2567 เวลา:08:00 น.-26 มีนาคม 2567 เวลา:19:00 น. นายธรรมรัฐ รูปคม ไม่อนุมัติ
8 01012/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เดินทางไปโรงงานเพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 26 มีนาคม 2567 เวลา:07:00 น.-26 มีนาคม 2567 เวลา:20:00 น. นางสาวประภาวรรณ แพงศรี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 124 ถัดไป »