::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01963/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ท่ามะขาม ไร่คุณมน Nong Kum, Bo Phloi District, Kanchanaburi, Thailand 12 กันยายน 2565 เวลา:08:30 น.-14 กันยายน 2565 เวลา:20:00 น. นางมณฑา สืบจากศรี ไม่อนุมัติ
2 01914/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ประชุมฝ่ายเชิญปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ถนน มาลัยแมน หนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย 19 สิงหาคม 2565 เวลา:07:00 น.-19 สิงหาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
3 01863/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) อบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx Novotel Bangkok Future Park Rangsit, Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 11 กันยายน 2565 เวลา:07:30 น.-11 กันยายน 2565 เวลา:19:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ไม่อนุมัติ
4 01862/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) อบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx Novotel Bangkok Future Park Rangsit, Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 10 กันยายน 2565 เวลา:07:30 น.-10 กันยายน 2565 เวลา:19:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ไม่อนุมัติ
5 01857/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) อบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx Novotel Bangkok Future Park Rangsit, Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 09 กันยายน 2565 เวลา:07:30 น.-09 กันยายน 2565 เวลา:19:30 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ไม่อนุมัติ
6 01833/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ลงพื้นที่โครงการ โรงเรียนศาลาพัน ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 21 สิงหาคม 2565 เวลา:08:00 น.-21 สิงหาคม 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
7 01821/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) พานักเรียนศึกษาดูงานน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 สิงหาคม 2565 เวลา:06:00 น.-14 สิงหาคม 2565 เวลา:21:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
8 01819/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) พานักเรียนเข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 สิงหาคม 2565 เวลา:06:30 น.-14 สิงหาคม 2565 เวลา:19:30 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 88 ถัดไป »