::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01437/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อลงพื้นที่บริการวิชาการ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 08 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:00 น.-08 กรกฎาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวนิรินธนา บุษปฤกษ์ ไม่อนุมัติ
2 01374/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 26 มิถุนายน 2563 เวลา:09:00 น.-26 มิถุนายน 2563 เวลา:19:00 น. นายคมกฤษณ์ แสงเงิน ไม่อนุมัติ
3 01336/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในการจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม Bang Kaeo, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram, Thailand 16 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:30 น.-16 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
4 01335/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในการจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม Bang Kaeo, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram, Thailand 16 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:30 น.-16 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
5 01334/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในการจัดทำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม Bang Kaeo, Mueang Samut Songkhram District, Samut Songkhram, Thailand 16 กรกฎาคม 2563 เวลา:07:30 น.-16 กรกฎาคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ
6 01286/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 24 มิถุนายน 2563 เวลา:06:00 น.-25 มิถุนายน 2563 เวลา:00:00 น. นางสาวนันท์ปภัทร์ ทองคำ ไม่อนุมัติ
7 01023/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) รับนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้งเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อ โรงแรมคันทารี อยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ไม่อนุมัติ
8 01017/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์ โรงแรมแคนทารี อยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:22:00 น. นายกอบกุล จิตธำรงศสาสน์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 65 ถัดไป »