::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00757/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) ลงพื้นที่สระแก้ว โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ถนน จันทบุรี - สระแก้ว ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น สระแก้ว ประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:05:30 น.-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:21:30 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
2 00744/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาชุมชน ลาดหลุมแก้ว Bang Phli, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
3 00691/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการวิชาการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
4 00671/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) บริการวิชาการ บ.สยามไวเนอรี่ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
5 00659/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดบางเตยนอก 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:00 น.-18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:00 น. นางสาวนริศรา จริยะพันธุ์ ไม่อนุมัติ
6 00656/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ขนย้านหนังสือ เอกสาร อุปกรณ์ชิ้นเล็กในสำนักงาน ของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:14:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวรุ่งอรุณ วณิชธนะชากร ไม่อนุมัติ
7 00636/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) บริการวิชาการ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
8 00635/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) รับประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพื่อมาประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คุณปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์) ถนน ประชาชื่น Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:12:15 น.-14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 64 ถัดไป »