::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00569/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อพานักศึกษาไปดูงานนอกห้องเรียน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:07:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:22:30 น. อาจารย์สุพรรณี เรืองสงค์ ไม่อนุมัติ
2 00535/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจที่พักแรม Centara Life Hotel Bangkok Phra Nakhon, Boripat Road, Phantom, Pranakorn Bangkok, Thailand 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:09:00 น.-29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นายพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ไม่อนุมัติ
3 00534/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) กิจกรรมพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจที่พักแรม Centara Life Hotel Bangkok Phra Nakhon, Boripat Road, Phantom, Pranakorn Bangkok, Thailand 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:09:00 น.-28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นายพงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ไม่อนุมัติ
4 00528/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) นำผู้บริหารคณะ วางพวงมาลาศูนย์ กทม. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:09:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:17:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต ไม่อนุมัติ
5 00505/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) วางพวงมาลาวันเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กรุงเทพ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:08:30 น.-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ไม่อนุมัติ
6 00499/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ศึกษาดูงาน อาคารรัฐสภา ถนน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:10:00 น.-21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นายสมทรง บรรจงธิติทานต์ ไม่อนุมัติ
7 00470/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค4124  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สานุ บุญนุช(0904751738) รับกระเป๋าทีมนักกีฬาเยาวชนประเทศสิงค์โปร์ จำนวน 77 คน กระเป๋าและอุปกรณ์ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ประเทศไทย 08 มีนาคม 2567 เวลา:11:00 น.-08 มีนาคม 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
8 00469/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ศึกษาดูงาน อาคารรัฐสภา ถนน สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:10:00 น.-21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:16 น. นายสมทรง บรรจงธิติทานต์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 124 ถัดไป »