::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00482/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย 01 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:12:00 น.-01 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:22:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ
2 00481/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) กิจกรรมจิตอาสาบริการวิชาการเพื่อชุมชนและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน 121 ตำบล บ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:30 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
3 00479/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) แนะแนวคณะประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางปะหัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:30 น.-17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:15:30 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
4 00478/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) แนะแนวคณะประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางปะหัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:30 น.-17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
5 00473/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาทีมญี่ปุ่นพร้อมกับทีมไทย แหลมเจริญซีฟู้ด Silom ถนน สีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:16:00 น.-02 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:00:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
6 00456/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนบางปะหัน 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:30 น.-17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
7 00455/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนบางปะหัน 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:13:00 น.-13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
8 00454/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:12:00 น.-11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 65 ถัดไป »