::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00297/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 29 มกราคม 2563 เวลา:09:00 น.-29 มกราคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว ไม่อนุมัติ
2 00296/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) แนะแนวหลักสูตร วิทาลัยเทคนิคดอนเมือง 05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:07:00 น.-05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:17:00 น. นายศราวุฒิ โปนา ไม่อนุมัติ
3 00278/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ratcha Thani Road, อำเภอเมือง Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani, Thailand 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:06:00 น.-20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:23:00 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ ไม่อนุมัติ
4 00273/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 23 มกราคม 2563 เวลา:09:00 น.-23 มกราคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวกรรณิกา อัมพุช ไม่อนุมัติ
5 00262/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี Ban Klang, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 21 มกราคม 2563 เวลา:07:30 น.-21 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. นางบุณยนุช เทียบแสน ไม่อนุมัติ
6 00258/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี 21 มกราคม 2563 เวลา:07:30 น.-21 มกราคม 2563 เวลา:17:00 น. นายนเรศ นวนแจ้ง ไม่อนุมัติ
7 00251/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 22 มกราคม 2563 เวลา:09:00 น.-22 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวกรรณิกา อัมพุช ไม่อนุมัติ
8 00235/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 17 มกราคม 2563 เวลา:11:00 น.-17 มกราคม 2563 เวลา:21:00 น. น.ส.กนกภรณ์ สุธัมรส ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 64 ถัดไป »