::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01196/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี2565 Amphoe Bang Sai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 19 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-19 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
2 01192/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ปี2565 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-16 มิถุนายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ การุญวงศ์ ไม่อนุมัติ
3 01185/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ค่ายคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
4 01141/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับเอกสารสัญญาวิ่ง ลาดพร้าว 31 10 มิถุนายน 2565 เวลา:08:30 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวมาส ดอกสร้อย ไม่อนุมัติ
5 01127/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ค่ายคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
6 01121/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ค่ายคณิตศาสตร์ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 17 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-17 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
7 01063/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) พานักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู - ครอบครู นาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง ประเทศไทย 09 มิถุนายน 2565 เวลา:05:30 น.-09 มิถุนายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
8 01061/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ส่ง lab เมดิคอลแล๊บ คลองสาม 01 มิถุนายน 2565 เวลา:14:00 น.-01 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 88 ถัดไป »