::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00263/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) รับส่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ Aliss Condominium Tiwanon, Tambon Talat khwan, อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย 04 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:05:30 น.-04 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
2 00262/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) รับส่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ ซอย วัดลาดปลาดุก ตำบล บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี ประเทศไทย 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:05:00 น.-02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
3 00261/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) รับส่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ หมู่บ้านธัญญาภิรมย์ ซอย 23, ตำบล รังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 03 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:06:00 น.-03 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
4 00259/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) รับส่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ สน.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:05:30 น.-03 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
5 00258/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) รับส่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ สน.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:05:30 น.-02 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
6 00246/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) พานักเรียนไปแข่งขันแต่งกาพย์ยานี 11 โรงเรียนธัญบุรี ซอย พหลโยธิน 94 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 26 มกราคม 2567 เวลา:07:00 น.-26 มกราคม 2567 เวลา:19:00 น. นางวิยะดา ยงค์โภชน์ ไม่อนุมัติ
7 00235/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech contest) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อําเภอ, ถนน นารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร เมือง, ลพบุรี ประเทศไทย 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:14:00 น.-14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา:22:00 น. นางสาวบุษบา แฝงสาเคน ไม่อนุมัติ
8 00230/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 17 มกราคม 2567 เวลา:13:00 น.-17 มกราคม 2567 เวลา:18:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 124 ถัดไป »