::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00116/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อนำนักแสดงสาขาวิชาศิลปะการแสดงไปแสดงงานพิธีเปิดกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 11 มกราคม 2563 เวลา:12:00 น.-11 มกราคม 2563 เวลา:23:30 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี ไม่อนุมัติ
2 00109/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เพื่อนำนักแสดงสาขาศิลปะการแสดงไปแสดงงานพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 11 มกราคม 2563 เวลา:12:00 น.-12 มกราคม 2563 เวลา:01:00 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี ไม่อนุมัติ
3 00108/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(098-3230433) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.แก่งคอย จ. สระบุรี 14 มกราคม 2563 เวลา:06:00 น.-14 มกราคม 2563 เวลา:21:30 น. นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล ไม่อนุมัติ
4 00107/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 14 มกราคม 2563 เวลา:06:00 น.-14 มกราคม 2563 เวลา:21:30 น. นายเกียรติศักดิ์ รักษาพล ไม่อนุมัติ
5 00104/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ดูงาน ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 30 มกราคม 2563 เวลา:08:20 น.-30 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ไม่อนุมัติ
6 00103/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ดูงาน ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 30 มกราคม 2563 เวลา:08:20 น.-30 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ไม่อนุมัติ
7 00102/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ดูงาน ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 30 มกราคม 2563 เวลา:08:00 น.-30 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ไม่อนุมัติ
8 00101/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ดูงาน ตำบลป่างิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 30 มกราคม 2563 เวลา:08:20 น.-30 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 64 ถัดไป »