::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00851/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 เดอะมอลล์ บางกะปิ Lat Phrao Road, Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok, Thailand 29 พฤษภาคม 2565 เวลา:06:30 น.-29 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
2 00848/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) เพื่อไปกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติฯ ณ ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี และ ณ เคซี แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จังหวัดตราด 31 พฤษภาคม 2565 เวลา:06:00 น.-03 มิถุนายน 2565 เวลา:02:59 น. นางสมฤดี คัชมาตย์ ไม่อนุมัติ
3 00843/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) อบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร ในวันที่ 30 - 31 พ.ค.65 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Thanon Chaeng Watthana, Anusawari, Bang Khen, Bangkok, Thailand 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ไม่อนุมัติ
4 00817/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) อบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร ในวันที่ 30 - 31 พ.ค.65 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Thanon Chaeng Watthana, Anusawari, Bang Khen, Bangkok, Thailand 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ไม่อนุมัติ
5 00598/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ต่อ VISA นศ ต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 31 มีนาคม 2565 เวลา:09:30 น.-31 มีนาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ
6 00576/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับชาวบ้านมาอบรมที่มหาวิทยาลัย คลองห้า Pathum Thani, Thailand 03 เมษายน 2565 เวลา:07:00 น.-03 เมษายน 2565 เวลา:19:30 น. นายภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ ไม่อนุมัติ
7 00482/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) เพื่อไปศึกษาดูงานที่ ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ป่าหมอก ซอย ท่าระหัด หมู่2 ตำบล โคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ประเทศไทย 31 มีนาคม 2565 เวลา:06:30 น.-01 เมษายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี ไม่อนุมัติ
8 00184/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ไปสนามบินดอนเมือง เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนามบินดอนเมือง Vibhavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Mueang, Bangkok, Thailand 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:06:00 น.-09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา:20:00 น. นายเกรียงไกร แก้วหลอย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 88 ถัดไป »