::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02559/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Buakaewkesorn School, ซอยบางอ้าย-โพธิ์นิ่ม หมู่ที่ 3 Rahaeng, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 25 สิงหาคม 2566 เวลา:10:00 น.-25 สิงหาคม 2566 เวลา:15:00 น. นางสาวดาวราย ลิ่มสายหั้ว ไม่อนุมัติ
2 02545/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 กันยายน 2566 เวลา:13:00 น.-07 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์ ไม่อนุมัติ
3 02539/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วสะเทือน(098-5233436) กิจกรรมเติมทักษะด้านบริหารธุรกิจ โรงเรียนวัดเขียนเขต ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130 30 สิงหาคม 2566 เวลา:10:30 น.-30 สิงหาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวธันยธร ติณภพ ไม่อนุมัติ
4 02531/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 18 สิงหาคม 2566 เวลา:09:00 น.-18 สิงหาคม 2566 เวลา:19:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ
5 02491/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ), Phayom, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 18 สิงหาคม 2566 เวลา:13:00 น.-18 สิงหาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวดาวราย ลิ่มสายหั้ว ไม่อนุมัติ
6 02465/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) กิจกรรมสิงห์ราชภัฏอาสา โรงเรียนตชด วิจิตรวิทยาคาร ทองผาภูมิ Kanchanaburi, Thailand 08 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-10 กันยายน 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ไม่อนุมัติ
7 02458/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาเพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี ประเทศไทย 01 กันยายน 2566 เวลา:06:00 น.-03 กันยายน 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ ไม่อนุมัติ
8 02453/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) วิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์2 Bang Tin Pet, Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao, Thailand 24 สิงหาคม 2566 เวลา:06:00 น.-24 สิงหาคม 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวศิริวรรณ กำแพงพันธ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 110 ถัดไป »