::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01033/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) แสดงผลงาน VRU Showcase 2022 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:00:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
2 01032/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) แสดงผลงาน VRU Showcase 2022 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:09:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:00:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
3 01031/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) แสดงผลงาน VRU Showcase 2022 สำหรับอาจารย์และนักแสดง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Phahonyothin Road, Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 22 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-23 มิถุนายน 2565 เวลา:00:00 น. นายวิษชญะ ศิลาน้อย ไม่อนุมัติ
4 00957/2022 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) พานักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 09 มิถุนายน 2565 เวลา:07:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นายพัทธนันท์ เขียวยันต์ ไม่อนุมัติ
5 00947/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านคลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 23 พฤษภาคม 2565 เวลา:09:15 น.-23 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวรวิธร ฐานัสสกุล ไม่อนุมัติ
6 00933/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) ลงพื้นที่วิจัย โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 พฤษภาคม 2565 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
7 00926/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ลงพื้นที่วิจัย โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม แขวง บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 26 พฤษภาคม 2565 เวลา:06:00 น.-26 พฤษภาคม 2565 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
8 00879/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) อบรมนักพิธีการและศาสนพิธีกร ในวันที่ 30 - 31 พ.ค.65 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Thanon Chaeng Watthana, Anusawari, Bang Khen, Bangkok, Thailand 30 พฤษภาคม 2565 เวลา:07:00 น.-31 พฤษภาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 83 ถัดไป »