::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00780/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับนักเรียนเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนในโคครงการครูรักษ์ถิ่น อ.บ่อไร่ Trat, Thailand 12 มีนาคม 2566 เวลา:05:00 น.-12 มีนาคม 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
2 00779/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับนักเรียนเข้าค่ายคัดเลือกโครงการครูรักษ์ถิ่น อ.บ่อไร่ Trat, Thailand 06 มีนาคม 2566 เวลา:05:00 น.-06 มีนาคม 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
3 00669/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) เข้าร่วมงานฌาปณกิจ ยโสธร ประเทศไทย 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:04:00 น.-18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
4 00655/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ต่อ VISA นศ ต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:13:00 น.-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ
5 00633/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ต่อ VISA นศ ต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:09:30 น.-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ
6 00622/2023 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0946  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกร่าง(0895399087) แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลท่าข้า จังหวัดชลบุรี 12 มีนาคม 2566 เวลา:05:30 น.-12 มีนาคม 2566 เวลา:21:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ไม่อนุมัติ
7 00617/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน ออ 3553  กรุงเทพมหานคร ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายไพโรจน์ คุ้มโต(092-8841475) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชนสุขภาวะและจัดกิจกรรมในรายวิชาจิตวิทยาความผาสุก ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา ชั้นปีที่ 3 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบล หมูสี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:07:00 น.-26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:20:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
8 00613/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) บริการวิชาการอบรมดนตรี โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตำบล ทุ่งเสลี่ยม อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ประเทศไทย 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:12:00 น.-20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 100 ถัดไป »