::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01013/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้งเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อ โรงแรมแคนทารี อยุธยา 27 มีนาคม 2563 เวลา:14:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. นายธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ไม่อนุมัติ
2 01006/2020 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) เดินทางไปศึกษาดงูานแหล่งสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนน ลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย 23 มีนาคม 2563 เวลา:07:00 น.-23 มีนาคม 2563 เวลา:21:30 น. นายมนตรี ชินสมบูรณ์ ไม่อนุมัติ
3 00942/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) เพ้นท์ผนังหมู่บ้านป่างิ้ว โรงเรียนวัดป่างิ้ว ตำบล บ้านงิ้ว อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 23 มีนาคม 2563 เวลา:08:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:19:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ไม่อนุมัติ
4 00882/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน จ.ชลบุรี 26 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-27 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวอัณนภา สุขลิ้ม ไม่อนุมัติ
5 00764/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน วัดสระแก ลาดหลุมแก้ว 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ
6 00759/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ศึกษางานวิจัยร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถนน ทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี ประเทศไทย 04 มีนาคม 2563 เวลา:06:00 น.-06 มีนาคม 2563 เวลา:21:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี ไม่อนุมัติ
7 00757/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง สุธิพงษ์ คงสมบูรณ์(0922969019) ลงพื้นที่สระแก้ว โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ถนน จันทบุรี - สระแก้ว ตำบล วังน้ำเย็น อำเภอ วังน้ำเย็น สระแก้ว ประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:05:30 น.-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:21:30 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
8 00744/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4123  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาชุมชน ลาดหลุมแก้ว Bang Phli, Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:08:00 น.-21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 65 ถัดไป »