::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01217/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน อส-5483  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายวีระ คงคล้าย(0904259735) อาจารย์และนักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามงานวิจัย ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-01 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:30 น. นางสาวชนินทร สวณภักดี ไม่อนุมัติ
2 01194/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) กิจกรรมศึกษาดูงาน สำนักงาน ป.ป.ส Thanon Din Daeng, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok, Thailand 24 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวศศิพร เหลืองไพฑูรย์ ไม่อนุมัติ
3 01168/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด Soi Klong Luang 17, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:15 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ไม่อนุมัติ
4 01150/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา Wang Yen, Plaeng Yao District, Chachoengsao, Thailand 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ไม่อนุมัติ
5 01147/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) พานักศึกษาไปศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ณ บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด บริษัท ซอฟต์สแควร์ จำกัด หมู่บ้านเมืองเอก จ.ปทุมธานี 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:12:00 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
6 01145/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา Wang Yen, Plaeng Yao District, Chachoengsao, Thailand 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ไม่อนุมัติ
7 01113/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) เพื่อนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน วัดในวัดตะโหนด ตำบล นครหลวง อำเภอ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-21 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวภัทรภร พุฒพันธ์ ไม่อนุมัติ
8 01109/2018 รถบัสIsuzu (ทะเบียน 40-0654  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายพยุง ขลังธรรมเนียม(0867592140) เพื่อพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา Wang Yen, Plaeng Yao District, Chachoengsao, Thailand 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:30 น.-04 พฤศจิกายน 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป »