::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00786/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ส่งนักเรียนที่มาเข้าค่ายคัดกรองทุนครูรักษ์ถิ่น อ.คลองหาด Sa Kaeo, Thailand 12 มีนาคม 2566 เวลา:05:00 น.-12 มีนาคม 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
2 00785/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) รับนักเรียนเพื่อเข้าค่ายคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรักษ์ถิ่น อ.คลองหาด Sa Kaeo, Thailand 06 มีนาคม 2566 เวลา:05:00 น.-06 มีนาคม 2566 เวลา:23:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
3 00784/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) ส่งนักเรียนที่มาเข้าค่ายคัดเลือกเพื่อรับทุนครูรักษ์ถิ่น อ.สองพี่น้อง Suphan Buri, Thailand 12 มีนาคม 2566 เวลา:06:00 น.-12 มีนาคม 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
4 00782/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ไปส่งนักเรียนที่มาเข้าค่ายคัดกรองนักเรียนทุนครูรักษ์ถิ่น Soi Dao District, Chanthaburi, Thailand 12 มีนาคม 2566 เวลา:05:00 น.-12 มีนาคม 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
5 00780/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) รับนักเรียนเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนในโคครงการครูรักษ์ถิ่น อ.บ่อไร่ Trat, Thailand 12 มีนาคม 2566 เวลา:05:00 น.-12 มีนาคม 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
6 00779/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) รับนักเรียนเข้าค่ายคัดเลือกโครงการครูรักษ์ถิ่น อ.บ่อไร่ Trat, Thailand 06 มีนาคม 2566 เวลา:05:00 น.-06 มีนาคม 2566 เวลา:22:00 น. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ ไม่อนุมัติ
7 00669/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค4123  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุรเชษฎ์ โชติพงศ์พุฒิ(094-8983339) เข้าร่วมงานฌาปณกิจ ยโสธร ประเทศไทย 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:04:00 น.-18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ โชคอำนวย ไม่อนุมัติ
8 00655/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ต่อ VISA นศ ต่างชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:13:00 น.-16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 110 ถัดไป »