::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01587/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) พิธีเปิดศูนย์ชุมชนดิจิทัล ณ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดปทุมธานี วัดชัยสิทธาวาส ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 07 มิถุนายน 2567 เวลา:13:00 น.-07 มิถุนายน 2567 เวลา:20:30 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ยกเลิก
2 01575/2024 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) พบนายอำเภอลาดหลุมแก้ว ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว 24 พฤษภาคม 2567 เวลา:09:00 น.-24 พฤษภาคม 2567 เวลา:17:00 น. นางสาวธันยธร ติณภพ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01574/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) ส่งนศ.ที่รพ.สามโคก โรงพยาบาลสามโคก ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 23 พฤษภาคม 2567 เวลา:09:30 น.-23 พฤษภาคม 2567 เวลา:19:00 น. นายอนันต์ อารี ยกเลิก
4 01565/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น บ้านใหม่ Mueang Pathum Thani District, จังหวัด ปทุมธานี Thailand 06 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-06 มิถุนายน 2567 เวลา:20:00 น. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร ยกเลิก
5 01537/2024 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทธ์ ปรีจุ่น(0985520680) ทบทวนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2568 Health Land Resort & Spa, Sukhumvit Pattaya 28-11, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri, Thailand 19 มิถุนายน 2567 เวลา:08:00 น.-20 มิถุนายน 2567 เวลา:19:00 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก ยกเลิก
6 01536/2024 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา โรงเรียนบ้านวังลาน ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 08 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-08 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น ยกเลิก
7 01533/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับ - ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 23 พฤษภาคม 2567 เวลา:08:00 น.-23 พฤษภาคม 2567 เวลา:21:00 น. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ ยกเลิก
8 01531/2024 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) เพื่อการเดินทางลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปี 2566 บ้านวัดตาลเหนือ ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 08 มิถุนายน 2567 เวลา:06:00 น.-08 มิถุนายน 2567 เวลา:21:00 น. นางสาวจิตรวดี เทียนทอง ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 786 ถัดไป »