::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01199/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ชำระเงินค่าโทรศัพท์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนน นวนคร 5 Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 22 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:00 น.-22 พฤษภาคม 2563 เวลา:14:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01191/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () รับ-ส่งผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภาษาอังกฤษ มรภ.นครปฐม 17 มิถุนายน 2563 เวลา:06:00 น.-17 มิถุนายน 2563 เวลา:22:00 น. นางสาวบุษบา แฝงสาเคน ยกเลิก
3 01189/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ไปรับผู้ตรวจประกันหลักสูตร นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย 16 มิถุนายน 2563 เวลา:06:00 น.-16 มิถุนายน 2563 เวลา:19:00 น. นายวุฒินันท์ สีเตชะ ยกเลิก
4 01187/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับส่งวิทยากร F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ Uthai, Utai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 22 พฤษภาคม 2563 เวลา:07:00 น.-22 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 01167/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ซื้อวัสดุงานเกษตร ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 14 พฤษภาคม 2563 เวลา:13:00 น.-14 พฤษภาคม 2563 เวลา:18:00 น. นางปราณี นายาว เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01161/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ซื้อของ แมคโคร คลองหลวง หมู่ 7 Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 13 พฤษภาคม 2563 เวลา:10:30 น.-13 พฤษภาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวอุษา วิลาวรรณ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01158/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) รับส่งวิทยากร F&N Dairies (Thailand) Limited // Rojana Factory เอฟแอนด์เอ็นโรจนะ Uthai, Utai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 15 พฤษภาคม 2563 เวลา:07:00 น.-15 พฤษภาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01136/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ขนย้ายเเละติดตั้งผลงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Ratchadamnoen Klang Road, Wat Bowon Niwet, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 16 พฤษภาคม 2563 เวลา:09:30 น.-16 พฤษภาคม 2563 เวลา:19:00 น. อ.ชยันต์ พลอาสา ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 366 ถัดไป »