::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00160/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ไปประชุมคณะกรรมการร่วมกับจังหวัดปทุมธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 3 ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 21 มกราคม 2565 เวลา:12:00 น.-21 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00156/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 21 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-21 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00155/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 20 มกราคม 2565 เวลา:12:00 น.-20 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวสุภณิดา พัฒธร เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00152/2022 รถบรรทุกIsuzu (ทะเบียน 40-0759  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายเชิดพงษ์ จิ๋วกลาง(0895399087) ขนย้ายของแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 20 มกราคม 2565 เวลา:13:00 น.-20 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นายกิตติวุฒิ ไชยการ ยกเลิก
5 00114/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงาน 91 หมู่1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 19 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-19 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00113/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4125  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) รับส่ง พระสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา หมู่ที่ 1 ตำบล ลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 16 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-16 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 00112/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ไปรับเอกสาร อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 15 มกราคม 2565 เวลา:10:30 น.-15 มกราคม 2565 เวลา:15:00 น. นางปราณี นายาว เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 00107/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ไปติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา หมู่ที่ 1 Lam Sai, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 21 มกราคม 2565 เวลา:06:30 น.-21 มกราคม 2565 เวลา:17:00 น. นางสาวสายพิน ทาทอง ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 523 ถัดไป »