::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01807/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี 18 สิงหาคม 2563 เวลา:08:00 น.-18 สิงหาคม 2563 เวลา:20:00 น. นายนิธิพนธ์ น้อยเผ่า ยกเลิก
2 01798/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(097-056-3925) ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 14 สิงหาคม 2563 เวลา:09:00 น.-14 สิงหาคม 2563 เวลา:17:00 น. นางสาวกรรณิกา อัมพุช ยกเลิก
3 01773/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ซื้อของคณะ ตลาดไท Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 05 สิงหาคม 2563 เวลา:09:30 น.-05 สิงหาคม 2563 เวลา:15:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 01728/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าฟังการพิจารณาคดีครั้งแรก ของศาลปกครองกลาง ศาลปกครอง Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 13 สิงหาคม 2563 เวลา:12:30 น.-13 สิงหาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์ ยกเลิก
5 01718/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายรุ่งโรจน์ รักธรรม(0657077893) เพื่อใช้ในการเดินทางถ่ายวิดีทัศน์สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คลองห้า Pathum Thani, Thailand 07 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-07 สิงหาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวปรียาภา เมืองนก ยกเลิก
6 01713/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เพื่อใช้ในการเดินทางถ่ายวิดีทัศน์สรุปโครงการคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 18 สิงหาคม 2563 เวลา:05:00 น.-18 สิงหาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางสาวปรียาภา เมืองนก ยกเลิก
7 01711/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5111  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ประชุมชี้เเจงงบประมาณ รัฐสภา เกียกกาย ถนนสามเสน แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 18 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-19 สิงหาคม 2563 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ยกเลิก
8 01708/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) อบรมหลักสูตรเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถนน พระจันทร์ Phra Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok, Thailand 17 สิงหาคม 2563 เวลา:07:00 น.-18 สิงหาคม 2563 เวลา:20:00 น. นางนุชนภา ทางไธสง ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 381 ถัดไป »