::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01816/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) สำรวจราคาถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬา เพื่อขออนุมัติโครงการ บจก. ดีจริงศึกษาภัณฑ์ (รังสิต) ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 09 สิงหาคม 2565 เวลา:12:00 น.-09 สิงหาคม 2565 เวลา:19:00 น. นายพีรวัฒน์ ตันตอ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 01813/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) เพื่อแสดงดนตรี โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ซอย เพชรเกษม 19 แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 09 สิงหาคม 2565 เวลา:07:00 น.-09 สิงหาคม 2565 เวลา:16:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 01809/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ส่งผู้ป่วยพบแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาสามโคก 09 สิงหาคม 2565 เวลา:08:30 น.-09 สิงหาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวมณทิชา ลี่ผาสุข ยกเลิก
4 01799/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม () ไปดำเนินโครงการศึกษาดูงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา Thung Sukhla Alley, Thung Sukhla, Si Racha District, Chon Buri, Thailand 24 สิงหาคม 2565 เวลา:07:00 น.-25 สิงหาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวกันยารัตน์ เอกเอี่ยม ยกเลิก
5 01770/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 05 สิงหาคม 2565 เวลา:06:00 น.-06 สิงหาคม 2565 เวลา:22:00 น. นายภุมรินทร์ ทวิชศรี เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 01761/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ โลตัส นวนคร ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 03 สิงหาคม 2565 เวลา:10:30 น.-03 สิงหาคม 2565 เวลา:15:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
7 01760/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) ประชุม/สัมมนา เซ็นทรัลเวิลด์ ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 03 สิงหาคม 2565 เวลา:11:00 น.-03 สิงหาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 01758/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) โรงเรียนในวัดชัยสิทธาวาส วัดชัยสิทธาวาส ตำบล กระแชง อำเภอสามโคก ปทุมธานี ประเทศไทย 15 สิงหาคม 2565 เวลา:08:00 น.-15 สิงหาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวบุษบงก์ วินิยม ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 577 ถัดไป »