::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03033/2022 รถบัสToyota (ทะเบียน 40-0947  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายจิรายุทย์ ปรีจุ่น(0985520680) บรรเลงดนตรี อว พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 05 ธันวาคม 2565 เวลา:15:00 น.-05 ธันวาคม 2565 เวลา:23:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
2 03031/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เดินทางไปอบรม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 21 ธันวาคม 2565 เวลา:07:00 น.-21 ธันวาคม 2565 เวลา:20:00 น. นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ยกเลิก
3 03030/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () เดินทางไปอบรม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 20 ธันวาคม 2565 เวลา:07:00 น.-20 ธันวาคม 2565 เวลา:20:00 น. นายสรวรรธก์ ไชยาวรรณ ยกเลิก
4 03023/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () นำเอกสารให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ 02 ธันวาคม 2565 เวลา:15:00 น.-02 ธันวาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ยกเลิก
5 03018/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ยืมอุปกรณ์ทางดนตรี Matthayom Sangkeet Witthaya School, Vibhavadi Rangsit Road, Khu Khot, Lam Luk Ka District, Pathum Thani, Thailand 02 ธันวาคม 2565 เวลา:13:00 น.-02 ธันวาคม 2565 เวลา:18:00 น. นายวงศ์วริศ นิพิฐวิทยา ยกเลิก
6 03012/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) รับวิทยากรจากนครนายกส่งสนามบินดอนเมือง รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา Sarika, Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok, Thailand 15 ธันวาคม 2565 เวลา:07:00 น.-16 ธันวาคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ ยกเลิก
7 03006/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 06 ธันวาคม 2565 เวลา:15:10 น.-06 ธันวาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวเพียงใจ เสือเอก เสร็จสิ้นการเดินทาง
8 03000/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) รับอาหารกลางวันในการประชุมวิชากลางคณะ ตลาดไอยรา Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 02 ธันวาคม 2565 เวลา:09:30 น.-02 ธันวาคม 2565 เวลา:14:00 น. นางสาวณัฐวรรณ อ้นอุระ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 618 ถัดไป »