::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00998/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ รังสิต 25 พฤษภาคม 2565 เวลา:14:00 น.-25 พฤษภาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00989/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ชำระค่าโทรศัพท์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 25 พฤษภาคม 2565 เวลา:09:00 น.-25 พฤษภาคม 2565 เวลา:13:00 น. นางพากเพียร ธูปบูชากร เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00971/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) จัดทำแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Pullman Pattaya Hotel G Beach, นาเกลือ 18 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี ประเทศไทย 06 มิถุนายน 2565 เวลา:06:30 น.-07 มิถุนายน 2565 เวลา:22:00 น. นายกฤตนันท์ ในจิต ยกเลิก
4 00966/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ไปเยี่ยมลุงสมศักดิ์ โรงพยาบาลบางปะอิน 25 พฤษภาคม 2565 เวลา:10:30 น.-25 พฤษภาคม 2565 เวลา:16:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา ยกเลิก
5 00961/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ทำแผน Pattaya, Bang Lamung District, Chon Buri, Thailand 09 มิถุนายน 2565 เวลา:08:00 น.-10 มิถุนายน 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ ยกเลิก
6 00956/2022 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0956642185) ศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี สัตหีบ, ตำบล สัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย 14 มิถุนายน 2565 เวลา:07:30 น.-16 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ ยกเลิก
7 00955/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ศึกษาดูงาน จังหวัดชลบุรี สัตหีบ, ตำบล สัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ประเทศไทย 14 มิถุนายน 2565 เวลา:07:30 น.-16 มิถุนายน 2565 เวลา:20:00 น. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ ยกเลิก
8 00948/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) จัดหาวัสดุของคณะ รังสิต ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 23 พฤษภาคม 2565 เวลา:10:00 น.-23 พฤษภาคม 2565 เวลา:16:00 น. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัติ เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 545 ถัดไป »