::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03028/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 01 ธันวาคม 2563 เวลา:09:00 น.-01 ธันวาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา ยกเลิก
2 03007/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุการเรียนการสอน ตลาด 200 ปี รังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา:08:30 น.-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:30 น. นางสาววัฒนี บุญวิทยา ยกเลิก
3 02998/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () ลงพื้นที่บริการวิชาการพันธกิจสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านไร่สามศรี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 02 ธันวาคม 2563 เวลา:05:00 น.-02 ธันวาคม 2563 เวลา:23:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ยกเลิก
4 02997/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายสุริยา ปัททุม(0834912784) ซื้อวัสดุงานทาสี เมกาโฮม รังสิต Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา:14:00 น.-18 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:00 น. นางปราณี นายาว ยกเลิก
5 02996/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) ลา ปทุมธานี ประเทศไทย 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา:06:00 น.-01 ธันวาคม 2563 เวลา:19:00 น. นางนิธิวดี เจริญสุข ยกเลิก
6 02978/2020 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ซื้อวัสดุงานทาสี เมกาโฮม รังสิต Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา:14:00 น.-18 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:00 น. นางปราณี นายาว ยกเลิก
7 02967/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง () จ่ายค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประตูน้ำพระอินทร์ Chiang Rak Noi, Bang Pa-in District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา:10:00 น.-23 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวจิรัชยา ไชยวงษ์ ยกเลิก
8 02960/2020 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) เตรียมงานต้อนรับ และส่งหนังสือราชการ กรมบัญชีกลาง ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา:09:20 น.-13 พฤศจิกายน 2563 เวลา:19:00 น. นายภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 410 ถัดไป »