::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 02354/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายยศกร ภู่ปรางค์(0945596090) U2T Fair Central Bangna, Debaratna Road, แขวง บางนาเหนือ Bang Na, Bangkok, Thailand 07 ตุลาคม 2565 เวลา:11:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:23:00 น. นางสาวสุภาพร แซ่ภู่ เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 02351/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok, Thailand 04 ตุลาคม 2565 เวลา:09:00 น.-04 ตุลาคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 02333/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7406 ปทุมธานี  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ () เพื่อทำMOUกับจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก สุวรรณศรซอย 3/1 ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย 18 ตุลาคม 2565 เวลา:08:00 น.-18 ตุลาคม 2565 เวลา:18:00 น. นางหทัยรัตน์ อ่วมน้อย ยกเลิก
4 02328/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ไปงานศพ ดอนเมือง Bangkok, Thailand 30 กันยายน 2565 เวลา:08:30 น.-30 กันยายน 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ ยกเลิก
5 02326/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ติดต่อราชการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 30 กันยายน 2565 เวลา:13:00 น.-30 กันยายน 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 02318/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) ประชุมติดตามงานสระแก้ว สระแก้ว ประเทศไทย 30 กันยายน 2565 เวลา:05:00 น.-01 ตุลาคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวอาทูล คูณศรี ยกเลิก
7 02315/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) เพื่อรับส่ง ผู้บริหาร วิทยากร โครงการจัดทำแผนเพื่อจัดตั้งวิทยาเขตสระแก้ว Phumontra Resort Nakhon Nayok, Hin Tung, Mueang Nakhon Nayok District, Nakhon Nayok 26000, Thailand 07 ตุลาคม 2565 เวลา:07:00 น.-07 ตุลาคม 2565 เวลา:21:00 น. นางสาวมนัสนันทร์ พรธัญเศรษฐ์ ยกเลิก
8 02314/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) จ่ายค่าไฟฟ้าบ้านพักประจำเดือน กันยายน 2565 ปทุมธานี Thailand 30 กันยายน 2565 เวลา:09:00 น.-30 กันยายน 2565 เวลา:15:00 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง ยกเลิก

หน้า: « ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 596 ถัดไป »