::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 03687/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) ศึกษาดูงานโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 15 ธันวาคม 2566 เวลา:08:00 น.-15 ธันวาคม 2566 เวลา:17:00 น. อาจารย์ปุรัมปรัชญ์ อำพัน ไม่อนุมัติ
2 03677/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) ต่อวีซ่านักศึกษา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 06 ธันวาคม 2566 เวลา:08:00 น.-06 ธันวาคม 2566 เวลา:20:00 น. นางสาวณฤทัย เวียงวิเศษ ไม่อนุมัติ
3 03647/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Uthai School, Khan Ham, Uthai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 08 ธันวาคม 2566 เวลา:12:30 น.-08 ธันวาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวธันย์ชิตา ดุริยา ไม่อนุมัติ
4 03645/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอภิชาติ พุทธาวงษ์(0909965962) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร In Buri School, In Buri, Sing Buri, Thailand 04 ธันวาคม 2566 เวลา:11:30 น.-04 ธันวาคม 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวธันย์ชิตา ดุริยา ไม่อนุมัติ
5 03625/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7589  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายพงศกร วามนตรี(0922723058) อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการบริหารจัดการร้านคัดสรรต้นแบบ โรงแรม เอวัน พัทยา 18 ธันวาคม 2566 เวลา:05:30 น.-19 ธันวาคม 2566 เวลา:22:00 น. นายศราวุฒิ โปนา ไม่อนุมัติ
6 03622/2023 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบางปะหัน ตำบล บ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา:12:00 น.-30 พฤศจิกายน 2566 เวลา:19:30 น. นางสาวธันย์ชิตา ดุริยา ไม่อนุมัติ
7 03604/2023 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6747  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอรรถพล สุขขีวัต(0972403331) เพื่อไปรับนักศึกษาต่างชาติที่สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) Nong Prue, Bang Phli District, Samut Prakan, Thailand 06 ธันวาคม 2566 เวลา:06:00 น.-06 ธันวาคม 2566 เวลา:12:00 น. นางสาวช่อผกา ทองอยู่ ไม่อนุมัติ
8 03551/2023 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) พานักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรม โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) Khlong Luang-Chiang Rak Rd., Khlong Song, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand 20 ธันวาคม 2566 เวลา:07:00 น.-20 ธันวาคม 2566 เวลา:18:00 น. นางสาวบุศรา เต่าพาลี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 124 ถัดไป »