::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00345/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) นิเทศนักศึกษาฝึกงาน หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 03 มีนาคม 2564 เวลา:09:00 น.-03 มีนาคม 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวอรรถพร ธนูเพ็ชร์ ไม่อนุมัติ
2 00344/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) นิเทศนักศึกษาฝึกงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:09:00 น.-24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวอรรถพร ธนูเพ็ชร์ ไม่อนุมัติ
3 00336/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:09:00 น.-24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวอรรถพร ธนูเพ็ชร์ ไม่อนุมัติ
4 00333/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อไปอบรม The Royal River Hotel ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 แขวง บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 06 มีนาคม 2564 เวลา:06:00 น.-07 มีนาคม 2564 เวลา:20:00 น. นางสาวเครือวัลย์ ศรีอนันต์ ไม่อนุมัติ
5 00255/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ติดต่องานและประสานงานคณะ กรมบัญชีกลาง ถนน พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:12:00 น.-10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:16:00 น. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ไม่อนุมัติ
6 00189/2021 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4667  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชัยวิชิต แสนบุญ(0868935386) อบรมการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ โรงแรงรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:06:00 น.-20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:30 น. นางสาววิไลลักษณ์ บุญยัง ไม่อนุมัติ
7 00175/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ส่งเอกสารเกี่ยวกับงบลงทุน สำนักงบประมาณถนน พระรามที่ 6 ซอย 30 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:10:00 น.-02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู่ ไม่อนุมัติ
8 00174/2021 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) จัดกิจกรรมร่วมเปิดตัวกับชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงกาสาม 1 (วัดเจริญบุญ) 01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:07:30 น.-01 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:19:30 น. นางสาวอรรถพร ธนูเพ็ชร์ ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 87 ถัดไป »